Дарение

Благодарим Ви, че обмисляте възможността да инвестирате в ИПИ!

Станете наш индивидуален или корпоративен дарител!

Ако желаете да сте част от разпространението на стопанската свобода в България и да подпомогнете търсенето на пазарни решения, можете да подкрепите Института за пазарна икономика.

Ако вече сте решили да инвестирате в ИПИ, то можете да го направите тук.


    Финансова информация и доклади за работата на ИПИ

Данъчни облекчения при дарения

Защита на личните данни