Седмичен бюлетин на ИПИ Повече

Анализ на ИПИ: Оценка на младежите извън системите на заетост, образование или обучение и препоръки към политиките за интеграция

Автор: ИПИ / 2022-08-08

Най-новият анализ на ИПИ от поредицата, посветена на социалната политика си поставя за цел да изгради профила на младежите в България, които не работят и не учат (NEETs), като изведе основните им характеристики и разпределение според образованието, доходите, здравето, региона, семейната среда. Въз основа на тези изводи предлагаме основни насоки за реформа на младежките политики, които да подобрят активирането и трайното връщане на повече младежи към образование и на пазара на труда.

Инвестирайте в ИПИ