Седмичен бюлетин на ИПИ Повече

Алтернативен бюджет на ИПИ за 2022 г.

Автор: ИПИ / 2022-01-20

През новата 2022 г. икономическите политики трябва да се върнат към дългосрочните предизвикателства на растежа и развитието, оставяйки краткосрочните “корона” мерки, помощи и субсидии в миналото. Предлагаме намаление на данъчно-осигурителното бреме, което насърчава инвестициите, увеличаването на производителността и доходите и подкрепя структурната трансформацията към по-високата добавена стойност и благосъстояние.

Инвестирайте в ИПИ