Събития

Студентски семинар: Земеделските субсидии в ЕС и България (20 ноември 2012)

Селското стопанство се счита за стратегически отрасъл в много държави по света. Сигурността на хранителните доставки и стабилните цени на храните често са сред приоритетите на правителствата. Начините, по които може да се подпомага селското стопанство, са толкова много, че е трудно да бъдат изброени. Обикновено в преследването на популярни цели като по-високи доходи за земеделците и по-ниски цени на тяхната продукция, субсидирането води до множество негативи, които могат да се проявят след години, но да нанесат трайни вреди. Необходимо ли е подпомагане на селското стопанство изобщо?

На 20 октомври 2012 г. Институтът за пазарна икономика проведе семинар на тема „Земеделските субсидии, България и новата ОСП 2014-2020”.

Събитието беше организирано с подкрепата на Фондация за свободата "Фридрих Науман".

На семинара, лекторът Николай Вълканов и присъстващите студенти и хора от бизнеса обсъдиха заедно следните теми:

  • Трябва ли земеделието да бъде субсидирано?
  • Необходима ли е активна държавна политика в отрасъл селско стопанство?
  • Каква трябва да бъде българската позиция по новата ОСП 2014-2020 г.?

На събитието присъстваха над 30 български студента, които се включиха в групови дискусии и ролева симулация на дебат по различни теми от разглежданата материя.