Събития

Среща-дискусия: „Преподаване на макроикономика на примера на международните финанси" (11 ноември 2011)


http://library.ime.bg/

ви кани на среща-дискусия на тема:


„ПРЕПОДАВАНЕ НА МАКРОИКОНОМИКА НА ПРИМЕРА НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ФИНАНСИ”

Лектор: д-р Светослав Масларов, професор по международни финанси в НБУ


Къде? – Икономическата библиотека – бул. „Патриарх Евтимий” 22, етаж 3

Кога? – На 11 ноември (петък) 2011, в 18.00 часа

Светослав Масларов започва професионалния си път като преподавател през 1973 г.  във Висшия икономически институт "Карл Маркс", сегашния Университет за национално и световно стопанство (УНСС), където работи до 2004 г. През 1978 г.  защитава докторска дисертация върху нетърговската платежна система в СИВ. 

През 2003  г.  е избран за професор на НБУ, където от началото на 2004 г. е щатен преподавател. В периода 2004-2009 г. е директор на магистърска програма “Международен бизнес”. Преподава отделни курсове в ПУ „Паисий Хилендарски“ и УНСС.  

Има три специализации по организация на висшето образование в университети в САЩ и Великобритания.  

Неговите научните интереси и публикации са в областта на международните финанси, макроикономика в условията на глобално стопанство, теория на парите и финансите.

Автор и съавтор е на няколкократно преиздавани учебници по международни финанси и финансиране на международната търговия. 

През 1994 г. участва в превеждането от английски език и извършва научната редакция на единствения в България преводен учебник по международни финанси. 

Съавтор е в първото издание на Икономическа енциклопедия в България през 2005 г.

Членува в научното общество “Фридрих Хайек - България” и в Българска макроикономическа асоциация. През 2007-2009 г. участва в консултативния съвет към изпълнителния директор на АИАП към министъра на финансите. През 2001–2003 г. е бил член на Държавната комисия по ценните книжа.

Професор Масларов е наш приятел, който не пропуска възможност да „упъти” своите студенти към Икономическата библиотека. Музикалните му предпочитания клонят към предкласиката и рока, особено в неговия “hard & heavy” клон.

„Проблемите не могат да бъдат решени с този начин мислене, който ги е предизвикал“ (съвет на неизвестен психоаналитик, който професор Масларов често цитира).


Моля да потвърдите присъствието си до 10 ноември 2011 г. (четвъртък), на e-mail: binka@ime.bg

Библиотеката е съвместна инициатива на Института за пазарна икономика и Българската макроикономическа асоциация и се осъществява с подкрепата на Фондация Америка за България.