Събития

Семинар: Чуждите инвеститори в България – «добри» или «лоши» (30 юни 2010)

На 30 юни 2010 (сряда) в хотел "Радисън" се проведе организираният от ИПИ семинар на тема "Чуждите инвеститори в България – „добри” или „лоши”?" Той беше провокиран от множеството новини и скандали около чужди компании - инвеститори в България в последните месеца. Обсъждаха се приватизационните договори, неизпълнените обещания, водената от тях политика и плановете за бъдещо развитие. Оформиха се две основни тези – „не работят като в собствените си страни” и „чуждите инвестиции са истинската антикризисна мярка”.

Семинарът имаше за цел да извлече основните аргументи, гледни точки и нагласи на младите хора по въпроса.

За целта организирахме ситуационна игра с казус за инвестиция на голяма чуждестранна компания в България, в която всички студенти взеха активно участие. Студентите трябваше да защитават определени позиции според предварително зададените им роли в началото на семинара – на инвеститор, държава, местна власт, местна структура на гражданското общество, работници и журналисти.

Активната роля на студентите беше ключова за успеха на играта и затова бяха предвидени скромни награди за най-активните студенти, успели добре да аргументират позицията си.

 

Изминали семинари 

25 февруари 2010 – «Свободна ли е свободната търговия?» 

01 декември 2009 – «Бюджет 2010 – ще растем ли или ...?»