Събития

Откриване на ИКОНОМИЧЕСКАТА БИБЛИОТЕКА на ИПИ и БМА (7 юни 2010)

 

На 7 юни 2010 беше открита новата уникална ИКОНОМИЧЕСКА БИБЛИОТЕКА НА ИПИ И БМА.


Библиотеката започва с повече от 1 690 автори и над 3 100 книги и предлага годишен абонамент, с който членовете имат пълен достъп до всички книги. 

Повече информация на интернет страницата на библиотеката - http://library.ime.bg/