Събития

Обучение за съветници, експерти и сътрудници към Народното събрание за изготвяне оценка на въздействието на законодателните инициативи (12 април 2011)

 

Обучение за

ИЗГОТВЯНЕ НА ЕКСПРЕСНИ ОЦЕНКИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ  И СТРАТЕГИЧЕСКИ ПОЛИТИКИ

 

Обучението се проведе на 12 април 2011 г. в София. Участваха народни представители, съветници, експерти и сътрудници към постоянните комисии в Народното събрание и парламентарните групи. Това е третото обучение по изпълнявания проект от Института за пазарна икономика (първите две бяха проведени през ноември 2010 и януари 2011 на неправителствени организации).

Оценката на въздействието е подход, който се прилага задължително в редица страни в ЕС, а Европейската комисия придружава всички свои инициативи с подобни оценки.

Придобитите умения ще повишат качеството на законодателната работа, ще спомогнат за обществените консултации при провеждане на публичната политика и ще направят вземането на решения по-аргументиран и информиран процес.

Обучението ще е най-полезно за съветниците, експертите и сътрудниците в Народното събрание, които трябва в оперативен порядък:

  • да предлагат ефективни и аргументирани решения на актуални проблеми,
  • да оценяват и изготвят становища на проекти за нормативни актове, както и
  • да представят убедителни аргументи, които да подкрепят разумни, но непопулярни мерки и политики.

Кратка информация за оценката на въздействието  можете де намерите тук.

 

Обученията са част от проект “Securing citizens’ inclusion in public governance through increasing NGO capacity and strengthening consultation process”, финансиран от Balkan Trust for Democracy.