Събития

Клуб на икономическите журналисти - първи семинар (21 февруари 2011)

На 21 февруари 2011 година се проведе първият семинар за Клуба на журналистите на тема "Икономически поглед върху публичните политики":

Лектори: Георги Ганев и Георги Ангелов.

 


Клуб на икономическите журналисти

 

Клубът ще създаде мрежа от икономически журналисти и икономисти, които да обменят опит и знание, за да провокират задълбочен икономически дебат по важните теми на публичната политика.

Членовете на клуба ще имат достъп до събития на ИПИ и БМА (лекции, конференции, дискусии и др.) и ще могат свободно да заемат книги от Икономическата библиотека на ИПИ и БМА.

***

Клубът на икономическите журналисти е втората съвместна инициатива на ИПИ и БМА, подкрепена от Фондация “Америка за България”.

Двете организации създадоха и поддържат Икономическа библиотека с над 4600 заглавия на утвърдени световни автори.

Библиотеката предоставя качествена икономическа литература, съдържателната класика, както и нови заглавия, често трудно достъпни за българския пазар.

 

ИПИ е първият независим мозъчен тръст за икономическа политика в България. Мисията му е да развива и защитава пазарните подходи за преодоляване на предизвикателствата, пред които гражданите на България се изправят. ИПИ е създаден през 1993 г.

БМА е сдружение, чиято основна цел е да се дискутират макроикономически проблеми, да се разпространяват макроикономически идеи и знания и да се подпомагат и насърчават изследвания в тази област. БМА е учредена през 2003.

 

 

Клуб на икономическите журналисти във Facebook.