Събития

Дискусия „Либералният поглед към Европа” (22 април 2014)

На 22 април 2014 г. ИПИ и Фондация за свободата „Фридрих Науман”, със съдействието на Либертарианския клуб към СУ, проведоха дискусия в Ректората на СУ на тема „Либералният поглед към Европа: визията за свободно общество и предизвикателствата на бюрокрацията, фискалните трансфери, общата валута и мира”.

 

Европейският проект е изправен пред сериозни предизвикателства. Те произтичат както от икономическите проблеми на еврозоната и ЕС като цяло – висока задлъжнялост, загуба на конкурентоспособност и неосъществено сближаване, така и от политическите трудности, произтичащи от променена геополитическа ситуация след събитията в Украйна и анексирането на Крим

На този фон и покрай предстоящите европейски избори е важно да дискутираме либералната визия за бъдещото на Европа. Петър Ганев, Кузман Илиев и Явор Алексиев представиха своя поглед към „свободна” Европа. Дискутирани бяха предизвикателствата на бюрокрацията и фискалните трансфери, общата валута, конкурентоспособността и пазарите, както и геополитическия път на новите страни членки.