Статии

Книги

Оценка на системата за следприватизационен контрол в България

Автор: Институт за пазарна икономика / 13.02.2000

Два фактора оправдават предприемането на това изследване: финалната фаза на приватизационния процес в България и разнообразният опит в смисъл на нови икономически играчи и техните ангажименти налагани чрез този процес.

Книгата „Плосък данък в България” в електронен вариант

15.03.2017

Книгата „Плосък данък в България: предистория, въвеждане, резултати” представлява сборник от аналитични материали на осем български икономисти, които разказват историята на пропорционалния доход върху доходите и печалбите в България и анализират ефектите от тази реформа до момента.

Нова книга на ИПИ: Бедността в България

Автор: ИПИ / 26.02.2016

В рамките на две години екипът на ИПИ фокусира големи усилия върху изследване на проблемите на бедността и неравенството в България, пречупени през призмата на образованието и заетостта. Водещият ни мотив за това начинание беше по-доброто разбиране на факторите за бедността и неравенство, провеждането на по-качествен и отворен разговор за бедността в рамките на експертната общност и не на последно място - насочване на вниманието към работещите политики за покачването на доходите в страната.

Преходът, който не се състоя

01.04.2014

На 31 март 2014 г., ИПИ организира премиера на документалния филм „Преходът, който не се състоя”. Автор на лентата и на книгата, която всеки един участник получи, е журналистът Красимир Лаков.

Отвъд стопанските нещастия

07.11.2013

Сборникът "Отвъд стопанските нещастия" показва как сътрудниците на ИПИ и техните колеги, приятели (част от тях предоставили текстове, публикувани другаде) и стажанти са анализирали различни процеси, събития и феномени за периода 1993 - 2013 г.

България в международните класации 2012: 84 мерки за икономически растеж

Автор: ИПИ / 30.11.2012

В период на висока икономическа несигурност е особено важно правителствата да търсят решения, които да адаптират страните им към променящата се обстановка. Това ще спомогне както за по-бързото справяне с последствията от икономическата криза от 2008-2009 г., така и за повишаване на стандарта на живот.

Ефекти от повишените осигурителни прагове за държавата, бизнеса и гражданите

07.12.2009

На 18 март 2009 г. ИПИ представи изследването си за ефектите от повишените осигурителни прагове

Ефекти от регулирането на избрани свободни професии

07.12.2009

На 08 и 16 септетември 2009 ИПИ представи двете части на изследване на ефектите от регулирането на избрани свободни професии в България.

Покана за представяне на книга: пълното издание на "Атлас изправи рамене", Айн Ранд

04.12.2009

С този роман Ранд поставя фундаментите на своята философия, наречена обективизъм, в чиято основа е рационалният личен интерес. С ненадмината фантазия и спиращо дъха напрежение „Атлас изправи рамене” ще ви потопи в един имагинерен свят – светът на победилия социализъм, в който обществото и стопанството бавно колабират в следствие на изчезването на основните двигатели на прогреса – хората на разума, новаторите.

Нова книга: ИПИ, Успехите и провалите на българските правителства 1998 – 2007 година

19.12.2008

Успехите и провалите на българските правителства 1998 – 2007 година (Преглед на одитните доклади на Сметната палата на Република България)

Свободните пазарни решения - ОПИТ, КАЗУСИ И ТЕОРИЯ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ИНСТИТУТА ЗА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА

21.11.2008

Кратък преглед на стопанската политика в България (септември 2007 - септември 2008)

21.11.2008

Книгата се издава по прокет, финансиран от института «Отворено общество», в подкрепа на седмичния бюлетин «Преглед на стопанската политика» за периода септември 2007 – септември 2008 година.

ВЛАСТ ЗА РАБОТНИЦИТЕ – ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ОСИГУРИТЕЛНАТА СИСТЕМА В ЧИЛИ

Автор: Хосе Пинера / 07.11.2008

„Един призрак броди по света. Това е призракът на банкрутирали правителствени осигурителни системи.”

Процедурата за издаване на строителни разрешителни: Подобрена и в Интернет

Автор: ИПИ / 21.12.2007

Книгата представлява резюме на доклада на Института за пазарна икономика, изготвен по проект, финансиран от Демократическата комисия към посолството на САЩ в България.

"Пътят към забогатяване"

Автор: Марк Сванепуул / 29.01.2007

"Какво всеки трябва да знае за икономиката и просперитета"

Автор: Джеймс Гуортни и Ричард Строуп / 24.01.2007

"Истинският вярващ"

Автор: Ерик Хофър / 25.01.2007

"Пазар или държавна намеса"

Автор: Чарлс Улф младши / 24.01.2007

АНАТОМИЯ НА ПРЕХОДА

01.03.2007

Книга