Статии

Изследвания и публикации

Политиката на управляващата коалиция през 2007 г.

Автор: Димитър Чобанов / 01.06.2006

Приватизация на Тотото. Защо и как?

17.09.2009

Потенциалът за развитие на тото кампаниите, както и на целия хазартен бизнес, може да бъде разгърнат многократно, а приходите да бъдат максимизирани единствено в ръцете на частни компании чрез по-голяма ефективност на използване на ресурсите, повече иновации, въвеждане на нови игри и насочване към различни таргет групи, създаване на онлайн системи, разнообразяване на правилата. Според шефа на бюджетния офис на щата Илинойс тотализаторът по същество е търговски бизнес и правителството не би следвало да се занимава с такъв вид дейност. Според него хазартът става все по- конкурентен в света и лотарийните и тото игри трябва да се управлява от експерти в тази област, за да издържат на съревнованието и иновациите в тази сфера.

Нов анализ на ИПИ: Ефекти от регулирането на избрани свободни професии (част 2)

16.09.2009

Прегледът на степента на регулиране на адвокатите и нотариусите в България потвърждава изводите от първата част на изследването (архитекти, инженери, одитори и фармацевти). Съществуването на ограничения да станеш нотариус/адвокат, както и редица задължителни правила на работа защитават професиите от конкуренция, което по никакъв начин не гарантира достъпа и качеството на услугите им. Нещо повече, емпиричният анализ ясно показва, че повечето ограничения не гарантират по-добри услуги, но със сигурност водят по-високи цени.

Нов анализ на ИПИ: Ефекти от регулирането на избрани свободни професии в България (част 1)

Автор: ИПИ / 08.09.2009

Анализът на степента на регулиране на четири избрани свободни професии в България показва тревожни тенденции. С времето, налаганите ограничения върху упражняващите дейността или желаещите да започнат се увеличават, противно на икономическата логика, но логично за тези, които искат да се предпазят от конкуренция.

Ново изследване на ИПИ: Оптималният размер на държавата

Автор: ИПИ / 03.08.2009

Ново изследване на Института за пазарна икономика (ИПИ) в София, България доказва, като използва данни от ОИСР, че публичният сектор в страните от ОИСР (развитите икономики) е твърде голям в сравнение с частния сектор и това не води до максимален икономически растеж. Анализът показва, че правителственият сектор не трябва да е по-голям от 25% (и най-вероятно значително по-малко), за да се максимизира растежът на БВП.

„Местни условия за правене на бизнес”

15.07.2009

За първи път в България се изготви изследване на условията за правене на бизнес на местно ниво. Институтът за пазарна икономика разработи методология, направи социологическо проучване и след преглед на настоящите условия за правене на бизнес изготви класация на областните градове. Индексът "Местни условия за правене на бизнес" има за цел да изследва различията в бизнес средата на местно ниво и да посочи къде в България е най-лесно да се прави бизнес от административна/регулаторна гледна точка. Индексът включва всички 28 области в България.

Нов анализ на ИПИ: 70 мерки за повишаване на благосъстоянието в България

Автор: ИПИ / 09.07.2009

На базата на прегледа на 10-те международни индекси в анализа са формулирани 70 препоръки, които доказано са имали положителен ефект върху икономиките по света. Те ще изкачат България на челните позиции в класациите, ще доведат до увеличаване на благосъстоянието и просперитета, и ще помогнат на страната да премине по-безболезнено през кризата.

"Успехите и провалите на българските правителства 1998 - 2007 г."

16.09.2009

Българската администрация е отговорна за осъществяването на определени национални цели и политики, за което харчи значителни финансови средства и управлява имущество. Докладите на Сметната палата в България дават конкретни доказателства за съществуването и размера на провалите и успехите.

Субсидии и данъчни облекчения ощетяват родното земеделие

03.06.2009

Преглед на държавното подпомагане за земеделските производители в България 2001-2007

Оценка на въздействието от промяната на минимални осигурителни прагове през 2009 г.

18.03.2009

Март 2009 година...

ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ХАРЧОВЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРАВИТЕЛСТВА (2000 – 2007)

24.02.2009

Август 2008 година...

Пълна либерализация на пощенския пазар и отражението й върху развитието на пощенския сектор

17.02.2009

Юни 2008 година...

Анализ на развитието на цените в България

17.02.2009

Ноември 2007 година...

Анализ и оценка на ефективността на централната държавна администрация

24.02.2009

Юли 2007 година...

Анализ на ползите и разходите от забраната за въздушно полагане на кабелни мрежи

24.02.2009

Март 2006 година...

БЪЛГАРИЯ В МЕЖДУНАРОДНИТЕ КЛАСАЦИИ 2011

Автор: ИПИ / 25.11.2011

На 22 ноември 2011 г. в пресклуба на БТА беше представено третото издание на прегледа “България в международните класации”, което показва как държавите по света се справят с предизвикателствата на кризата, правейки реформи. България трябва да научи важни уроци и от добрите, и от лошите примери. Най-обхватните девет международни индекса предоставят обективна и сравнима база за работещите политики, които водят до растеж и богатство.

Философия на регулирането в България

Автор: Красен Станчев / 01.02.2007

Заплатите в България

Автор: Димитър Чобанов / 01.02.2007

Българските емигранти – повече ползи, отколкото загуби за България

Автор: Светла Костадинова / 01.02.2007

Какво се крие зад левите и десните предизборни програми?

Автор: Красен Станчев / 01.02.2007

Данъци и данъчна политика

Автор: Георги Ангелов / 01.02.2007

Ефекти за българската икономика от наводненията

Автор: Димитър Чобанов / 01.02.2007

Какво не трябва да се прави с цел повишаване на доходите

Автор: Светла Костадинова / 01.02.2007

Цените на петрола – заплаха или символ на прогрес

Автор: Адриана Младенова / 01.02.2007

Защо трябва (и може) да се намали осигурителната тежест

Автор: Георги Ангелов / 01.02.2007

Данъците през 2006 – какво да се прави

Автор: Георги Ангелов / 01.02.2007

За мълчаливото съгласие

Автор: Красен Станчев / 01.02.2007

България и МВФ – какви ще са резултатите от преговорите?

Автор: Димитър Чобанов / 01.02.2007

Какво се случи и какво следва да се направи в областта на здравеопазването

Автор: Красен Станчев / 01.02.2007

2005 за банковия сектор в България– успех въпреки всичко

Автор: Светла Костадинова / 01.02.2007

Реформаторска алтернатива на бюджет 2006

Автор: Георги Ангелов / 01.02.2007

Бедствия, наводнения и възстановяване

Автор: Красен Станчев, Димитър Чобанов / 01.02.2007

Икономика, основана на (не)знанието

Автор: Адриана Младенова / 01.02.2007

Плоският данък: анализ на критиките срещу него

Автор: Георги Ангелов / 01.02.2007

Няма демографски проблем. Това се нарича прогрес

Автор: Светла Костадинова / 01.02.2007

Булгартабак – ще ви платим за да не произвеждате

Автор: Светла Костадинова / 01.02.2007

Премахването на надбавките за стаж е от полза за работещите

Автор: Адриана Младенова / 01.02.2007

Трябва ли да се криминализира неплащането на данъци. Защо не плащаме данъци и какво да се прави

Автор: Светла Костадинова, Георги Ангелов / 01.02.2007

Меморандумът на Световната банка

Автор: Георги Ангелов / 01.02.2007

Електронният подпис – за какво (не) може да се ползва?

Автор: Георги Ангелов / 01.02.2007

Безопасни условия на труд в Европа и България

Автор: Светла Костадинова / 01.02.2007

За бързо увеличение на еврозоната

Автор: Георги Ангелов, Мартин Заимов / 01.02.2007

Защо държавен вестник трябва да е в Интернет?

Автор: Красен Станчев, Велико Димитров / 01.02.2007

Независимо от формата на управление, която се е наложила – монархия, парламентарна, президентска или полупрезидентска република и др. – задължителна предпоставка за нормалното протичане на стопанския живот и поддържане на обществения ред, е наличието на инструментариум, чрез които волята на законодателите, изпълнителната и съдебната власт достига до гражданите. Колкото по- достъпна и по-добре разпространявана е тази информация, съответно, колкото по- ниски са разходите за нейното придобиване, може да се говори за толкова по-голяма прозрачност и “гражданственост” при взимането на решения.

Неандарталците и търговията (Или как търговията спаси човечеството)

Автор: Георги Ангелов / 01.02.2007

Търговският регистър – проблеми и решения

Автор: Георги Ангелов / 01.02.2007

Не пипайте валутния борд

Автор: Димитър Чобанов / 01.02.2007

Замразяване на данъците заради ЕС?

Автор: Георги Ангелов / 01.02.2007

Крие ли рискове за България неусвояването на еврофондове?

Автор: Адриана Младенова / 01.02.2007

Какво твърдят защитниците на протекционизма и къде са присъщите противоречия?

Автор: Велико Димитров / 01.02.2007

Да работиш легално в ЕС – все още мираж за мнозина

Автор: Адриана Младенова / 01.02.2007

Политиката на управляващата коалиция през 2007 г.

Автор: Димитър Чобанов / 01.02.2007

Влияние на световното първенство по футбол върху икономиката на България

Автор: Велико Димитров / 01.02.2007

Новите промени в закона за ДДС – абсурд и реалност

Автор: Методи В. Методиев / 01.02.2007

Комисия за защита на конкуренцията - стимулира ли конкуренцията или е пречка пред нея?

Автор: Велико Димитров / 01.02.2007

Защо обществените поръчки са един от основните източници на корупция в България?

Автор: Велико Димитров / 01.02.2007

Докъде стигна законодателството за концесиите и обществените поръчки?

Автор: Красен Станчев / 01.02.2007

Енергиен мегахолдинг - корпорация от бъдещето или призрак от миналото

Автор: Адриана Младенова / 01.02.2007

Малка страна - голям пример

15.02.2007

Малките западни държави обикновено са богати. Главната причина е, че те търгуват повече от големите.

Ирландия – „Келтският тигър”

Автор: Методи В. Методиев / 15.02.2007

Ирландия е малка островна страна в периферията на Западна Европа. В продължение на около два века тя е една от най-бедните страни в Европа.

Словакия – всичко е възможно

Автор: Светла Костадинова / 15.02.2007

Често примерите за успешни и радикални реформи в различни страни по света не се приемат доверчиво в България. Аргументите са различни – при нас така не може, това се е случило защото големите страни помагат и др. подобни.

Бахрейн – арабският реформатор

Автор: Светла Костадинова / 15.02.2007

Трудно ни е да повярваме, че в страна от арабския свят е възможна висока степен на икономическа свобода. Все пак, в Индекса за икономическата свобода 2006 на фондация Херитидж Бахрейн заема престижното 25 място. Тя е единствената страна от арабския свят, която попада в групата на преобладаващо свободните страни.

Независима Шотландия и ЕС

Автор: Красен Станчев / 15.02.2007

В Шотландия тече обсъждане дали страната би била по-добре икономически, ако е независима. И от Обединеното кралство, и от ЕС. Споровете са стари, поне от 300 години и са показателни за обсъжданията на това „каква трябва да бъде Европа”.

Албърта – дивата роза на Канада

Автор: Светла Костадинова / 15.02.2007

В Индекса за икономическата свобода в Северна Америка за 2005 година на канадския институт Фрейзър, провинция Албърта в Канада се нарежда на второ място след американския щат Делауеър с резултат от 7.7 от максимум 10.

Литва – балтийския първенец

Автор: Методи В. Методиев / 15.02.2007

Република Литва е държава намираща се в Североизточна Европа. Населението и е 3,454,000 млн. души, а площта е 65,200 кв/км. Тя е най-голямата от трите балтийски държави.

Нова Зеландия или земята на дългия бял облак – обратно към групата на богатите държави

Автор: Велико Димитров / 16.02.2007

От края на XIX до към средата на XX в., Нова Зеландия се радва на един от най-бързите темпове на растеж в световен мащаб и забележителен стандарт на живот.

Ботсвана – африканският диамант

Автор: Светла Костадинова / 16.02.2007

Република Ботсвана е разположена на 600 хил. кв. км. в Африка с население от 1.8 млн. жители. Приблизително 75% от територията на страната е заета от пустинята Калахари и може би отчасти заради това официалното мото на страната е “Дъжд”.

Хонконг – най-свободната икономика в света

Автор: Адриана Младенова / 16.02.2007

Хонконг е автономна област, със статут на специален административен район към Народна република Китай. Tериторията й обхваща остров Хонконг (Сянган), в който е съсредоточена икономическата и административна активност на страната, полуостров Коулун и 235 крайбрежни малки острова.

Чили – пионерът в Латинска Америка

Автор: Адриана Младенова / 16.02.2007

Територията на Чили обхваща по-голямата част на югозападния бряг на Южна Америка – тя представлява дълга тясна ивица с площ от 757 кв. м., с дължина 4630 км и едва 430 км широчина.

Политиката на реформи, ускоряващи стопанския растеж. Случаят на Грузия

Автор: Зураб Ногайдели / 16.02.2007

Тази вечер аз ще говоря за реформите, които провеждаме напоследък в Грузия. Но преди да стигна до тях, накратко ще опиша ситуацията в страната преди три години. Корупцията и тежките регулации спъваха стопанския растеж и създаваха безработица

Стопански ефекти от социалната демокрация

Автор: Красен Станчев / 16.02.2007

След ноемврийските избори от 1919 г. в Белгия Алберт Първи Сакскобурготски установява ред, който след време става типичен за почти цяла Европа.

Сингапур – спестяване и успех

Автор: Светла Костадинова / 16.02.2007

Република Сингапур е разположена в югоизточна Азия на територия от 699 кв.км. Населението на страната през 2005 е 4.4 млн. души, от които около 81% са местни хора, а останалите – чужди граждани.

За ползата от търговията с вътрешна информация

Автор: Красен Станчев / 16.02.2007

Много страни прибягват до крайно антипазарни политики. Другите след това ги копират. Това е законодателна мода.

Създават ли гейзерите благосъстояние в Исландия

Автор: Методи В. Методиев / 16.02.2007

„Те нямаха крал, но имаха закон” – това пише германския летописец Адам фон Бремен за първите заселници на остров Исландия в периода 9-10 век.

Естония – история с щастлив край

Автор: Адриана Младенова / 16.02.2007

Разпадането на СССР след падането на комунизма в началото на 90-те години връща независимостта на няколко държави, които се назовават под общия етикет “бивши съветски републики”.

Съревнование в правилата на играта

Автор: Красен Станчев / 16.02.2007

Битува мнението, че правилата на играта се налагат със сила, че то върви отгоре надолу в обществото, от държавата към отделните граждани , от по-големите към по-малките страни.

Комисия за защита на конкуренцията – стимулира ли конкуренцията или е пречка пред нея?

Автор: Велико Димитров / 02.03.2007

Наука или държавни пари – нужен е избор

Автор: Светла Костадинова / 09.10.2007

Протестът стана начин за всякакви групи да заявят исканията си и да поискат повече пари. В това няма нищо лошо стига да има аргументи и конкретни предложения как повечето пари ще имат дългосрочен положителен ефект върху групата, защото не е възможно просто да се увеличават парите. Затова, най-рационално е винаги да се протестира ако хората са подготвени с аргументи и искания за промяна на „правилата на играта“.

Трябва ли да се приватизира спортният тотализатор?

Автор: Адриана Младенова / 09.10.2007

Българският спортен тотализатор (БСТ) е държавно предприятие, което има за цел да набира парични средства, за да подпомага развитието на спорта в страната и поддържането и изграждането на спортна база в училищата. Постъпленията идват от продажба на фишове за тото и лотарийни игри, организиране на хазартни игри и залагания върху дейността на спортни състезания, дарения и други спомагателни дейности. Част от приходите отиват в бюджета на Държавната агенция за младежта и спорта или се използват по направления, свързани с физическото възпитание и спорт, които се утвърждават от Министъра на финансите.

Ефектът от синдикатите

Автор: Светла Костадинова / 09.10.2007

В България, както и в много други европейски страни, е широко разпространено схващането, че синдикатите могат и трябва да повишават заплатите на работещите. Друго разбиране е, че работодателите или държавата, когато тя е работодател за наетите в образованието, здравеопазването и другите доминирани от нея публични сектори, са длъжни по някаква причина да плащат по-високи заплати на наетите, просто защото така е справедливо. Така ли е наистина?

Някои бележки за инфлацията

Автор: Димитър Чобанов / 09.10.2007

Напоследък цените се променят по-бързо отколкото през предходните няколко години и това става причина за тревоги сред хората по отношение на покупателната им способност. Разбира се, в момента не става въпрос за такава ситуация като хиперинфлацията от 1997 г. и съответно последствията не биха могли да бъдат толкова негативни за икономиката.

Анализ, прогноза и обосноваване на Тарифа за таксите, събирани от съдебните изпълнители

24.02.2009

Ново изследване на ИПИ: Без изход (Преглед на процедурата по закриване на бизнес в България)

12.03.2010

В България процедурата по закриване на бизнес остава изключително тромава. Данните са достатъчно красноречиви - от стартирането на процедурата до обявяването във фалит на една компания минават средно 3 години.

Ново изследване на ИПИ: Електронният подпис в България

01.04.2010

Настъпилата икономическа криза изправи правителствата пред редица бюджетни трудности, които изостриха нуждата от оптимизиране на дейностите и повишаване на ефективността на администрацията.