Статии

Алтернативен бюджет

Алтернативен бюджет по време на политическа криза (2017)

22.11.2016

В условията на изключително скъсени политически хоризонти и конституционни предизвикателства пред приемането на бюджета, ИПИ изготви Алтернативния бюджет максимално консервативно и с една много ясна цел - запазването на фискалната стабилност и избягване от популизма, който е заразил много от политическите играчи.

Алтернативен бюджет без дефицит и със съдебна реформа 2016

17.11.2015

Алтернативният бюджет за 2016 г. си поставя две големи цели. Първата е да се елиминира най-голямата заплаха пред икономиката на страната - хроничните дефицити в бюджета, които са резултат от популистки харчове, нежелание за реформи и лесни актуализации на бюджета в последните години. Втората голяма цел е да се аргументира и насочи неизбежната реформа в сектор "Правосъдие и вътрешен ред", което включва както дълбоки промени в структурата и работата на съдебната система, така и рационализация в бюджетите на силовите ведомства.

АЛТЕРНАТИВЕН БЮДЖЕТ С НИСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2015 ГОДИНА

09.12.2014

За 12-та поредна години Институтът за пазарна икономика представя Алтернативен държавен бюджет с ниски данъци. Целта ни е да покажем, че е възможна различна фискална политика, която залага на стабилни публични финанси, реформи и растеж. Алтернативният бюджет за 2015 г. се фокусира върху овладяване на прекомерния дефицит в публичните финанси, децентрализация и развитие на регионите, както и реформа в здравеопазването.

Алтернативен държавен бюджет 2014

05.11.2013

Алтернативният бюджет за 2014 г. се фокусира върху децентрализация и развитието на регионите, реформи в здравеопазването и пенсионното дело, по-малка и по-ефективна администрация. Предложената алтернатива на държавния бюджет изоставя дефицитното харчене и трупането на нови дългове, като залага балансиран бюджет.

Алтернативен бюджет с ниски данъци за 2013 г.

19.10.2012

Алтернативният бюджет на ИПИ се прави за десета поредна година. Целта ни е да покажем, че е възможна алтернативна бюджетна политика, която залага на ниски данъци, балансиран бюджет и смели реформи. Алтернативният бюджет 2013 разглежда бюджета като инструмент за растеж, а не просто обслужващ самия себе си.

Алтернативен бюджет 2013: Искате по-голяма заетост? Премахнете МРЗ, МОД и КТД!

Автор: Калоян Стайков / 19.10.2012

През годините след 2009 г. стана модерно да се обсъждат и приемат антикризисни мерки, които да стимулират пазара на труда. Едни и същи мерки се прилагаха преди и след кризата и резултатът от тях беше един и същ – никакъв. По-интересното обаче е, че това са мерки за справяне с проблеми, които самите управляващи са създали.

Алтернативен бюджет 2013: Плосък данък – факти срещу политическо говорене

Автор: Десислава Николова / 19.10.2012

Макар второ поредно правителство да се бие в гърдите за наличието на плосък данък в България, темата „плосък срещу прогресивен подоходен данък” се очертава като една от централните оси в започналия предизборен дебат.

АЛТЕРНАТИВЕН БЮДЖЕТ С НИСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2013 ГОДИНА

Автор: ИПИ / 18.10.2012

Алтернативният бюджет 2013 разглежда бюджета като инструмент за растеж, а не просто обслужващ самия себе си. Фокусът поставяме върху средната класа и работните места, тъй като това е единственият път за осезаемо излизане от кризата и намаление на бедността.

Алтернативен бюджет 2012: Бюджетът има нужда от повече реализъм и реформи

Автор: Десислава Николова / 18.11.2011

Въпреки задълбочаването на дълговата криза в еврозоната и все по-реалните рискове от нова рецесия в ЕС следващата година, гласуваният от Парламента бюджет залага очакван ръст от 2,9% за 2012 г. Както писахме и преди няколко седмици, очакванията за този ръст изхождат от неоснователен оптимизъм. Контрастът между това, което прогнозира правителството и значителния риск от нова рецесия в ЕС и България догодина, се увеличава с всеки изминат ден.

Алтернативен бюджет 2012: Държавен бюджет по време на криза

Автор: Петър Ганев / 18.11.2011

Опитът от последните три години показва, че политиката на дефицитно харчене и отлагане на реформи не работи. За периода 2009-2011 бяха натрупани дефицити за над 5 млрд. лв., които стопиха фискалния резерв и не стимулираха икономиката. Говореше се постоянно за реформи, но стъпките бяха или плахи, или отложени във времето – например пенсионната реформа. Всеки опит за промяна бе посрещан на нож и определян като едва ли не скандален, нещо, което наблюдаваме и през текущата година.

Алтернативен бюджет 2012: Фискален борд / пенсионна реформа

Автор: Калоян Стайков / 18.11.2011

Един показател, който все по-често се чува напоследък е първичният бюджетен баланс. Той изключва разходите за лихви и показва какво е състоянието на фиска, ако държавата нямаше дълг. Дори и най-добре представящите се държави обаче имат дългове и е добре първичният баланс да е положителен, за да могат спокойно да се обслужват лихвите по тези дългове.

Материали от пресконференция: АЛТЕРНАТИВЕН ДЪРЖАВЕН БЮДЖЕТ 2012

Автор: ИПИ / 16.11.2011

Алтернативният бюджет на ИПИ се прави за девета поредна година. Целта ни е да покажем, че е възможна алтернативна бюджетна политика, която залага на ниски данъци, балансиран бюджет и смели реформи. Опитът от последните три години показва, че политиката на дефицитно харчене и отлагане на реформи не работи. За периода 2009-2011 бяха натрупани дефицити за над 5 млрд. лв., които стопиха фискалния резерв и не стимулираха икономиката. В същия период не бе намален нито един данък, напротив данъчната тежест се покачи – покачване на акцизи, покачване на осигуровки и административно покачване на минимални осигурителни прагове, нови данъци (туристически, върху застрахователните премии и върху онлайн залаганията) и по-високи държавни такси. Всичко това не даде резултат и сега е време да погледнем към алтернативата.

АЛТЕРНАТИВЕН ДЪРЖАВЕН БЮДЖЕТ 2012

Автор: ИПИ / 11.11.2011

За девета поредна година Институтът за пазарна икономика (ИПИ) ще представи алтернативен държавен бюджет с ниски данъци. В традиционното вече събитие ще разгледаме следните въпроси: Как трябва да изглежда държавният бюджет предвид на проблемите в Европа и опасностите от нова рецесия? Какви са наложителните реформи и възможности за оптимизация на публичния сектор? Необходими ли са фискални правила в Конституцията? Какво (не) се случи с пенсионната реформа и какви са алтернативите?

Алтернативни бюджети на ИПИ

Автор: ИПИ / 20.11.2008

Материали от пресконференциите на ИПИ за алтернативен държавен бюджет за 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004 година.