"Бюлетин за ниски данъци" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: ИПИ / 23.03.2010

Данните за изпълнението на бюджета през първия месец на 2010 г. сбъднаха най-лошите очаквания и породиха сериозни опасения за стабилността на фиска през настоящата година. Статистката на Министерството на финансите показва, че консолидираният бюджет е приключил първия месец с дефицит от 499,1 млн. лева.

Пенсионна реформа? Може…ама друг път

Владимир Каролев, Георги Ангелов / 23.03.2010
Една от култовите фрази на българското кино е „Татко ще ми купи колело..ама друг път”. И като че ли въпреки гръмките предизборни обещания на ГЕРБ, реформата в пенсионната система може и да се случи, ама в някой друг мандат. На 25 януари Министерството на труда и социалната политика представи пред медиите пакет от мерки, които да залегнат в предстоящата пенсионна реформа.

Чиновниците – осигурени с осигуровки

Зорница Славова / 23.03.2010
... Разбира се, пред това предложение има редица опасности. След като и тази идея се посрещна с недоволство, но този път от администрацията (главно полицаите и военните) се заговори за компенсации или отпадане на някои групи от „нововъведението” (същите групи). Ако промяната се случи под това условие, ефектът върху бюджета ще е изключително малък. Той дори може напълно да изчезне, ако доведе до запазване на неоптималния щат в почти всички държавни структури, като един зает стане по-евтин за държавата.

Да работиш за държавата

Петър Ганев / 23.03.2010
През последните дни покрай дискусията за здравните вноски, държавните чиновници отново попаднаха в центъра на вниманието. Това провокира дискусия не само за осигуровките и въобще за заплатите им, но също така и за поведението на държавата на трудовия пазар. Тук се визира целият обществен сектор, където са заети огромна част от българите и където нещата не винаги следват нормалната логика. Фокусът често попада само върху чиновниците в държавната администрация, но в случая ще разгледаме обществения сектор в неговата цялост, като прибавим някои специфики конкретно за държавните служители.

Една история за пенсионната реформа в България

Петър Ганев / 23.03.2010
Пенсионната реформа в България тече вече 10 години. В началото на новото хилядолетие, наследената от социализма пенсионна система пое плахо по пътя на личните спестявания. Наред с познатото и задължително държавно пенсионно осигуряване се въведе и задължително допълнително пенсионно осигуряване в универсални и професионални пенсионни фондове.

Осигуровките през 2010 г.

ИПИ / 23.03.2010
Осигурителните вноски са постоянно в центъра на общественото внимание, особено покрай кризата и проблемите на пазара на труда. Именно поради това публикуваме разбивка на осигурителните вноски в България за 2010 г. Осигуряването в България е достатъчно усложнено, както заради 6-те вида осигурителни вноски, така и заради разпределението им между работник и работодател. Общата тежест често остава скрита за работещите – през тази година тя е почти 30% от брутното възнаграждение.

Предложения във връзка с указанието на НАП

Петър Ганев / 23.03.2010
Указанието на НАП задължава всички управители на дружества да се осигуряват като такива на сравнително висок осигурителен праг, без оглед на това дали съществува договор за възлагане на управление със съответния управител и независимо от това, че ако има такъв в него може да е уговорено, че съответният управител ще изпълнява функциите си без възнаграждение. Това означава, че на много хора ще им се наложи да плащат осигуровки върху доходи, които са нито дължими, нито начислени – за доходи, които просто ги няма.