"Бюлетин за ниски данъци" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Пенсионна реформа

26.11.2009
През 2010 година фокусът ни отново е върху пенсионната система. Години наред говорим за проблемите в настоящата система и за възможните алтернативи, но реформата продължава да не се случва.

Реформите в алтернативния бюджет

26.11.2009
премахване монопола на НЗОК; лични пенсионни сметки; студентски кредити; приватизация; ефективност вместо субсидии; оптимизация на полиция и армия; електронно правителство...

Оптимален размер на правителството

26.11.2009
Държавният сектор в България е твърде голям, което пречи на икономическия растеж, създаването на работни места и благоденствието на гражданите. Раздутият публичен сектор е силно неефективен - той може да постигне същите резултати с два пъти по-малко средства според скорошно изследване.

Данъчни реформи в алтернативен бюджет 2010

26.11.2009
Основната философия на алтернативния бюджет е постигане на ниско данъчно-осигурително бреме, което да даде възможност на икономиката да постигне максимален икономически растеж. Освен че е ниско, данъчното бреме трябва да е неутрално, т.е. да не се облагат с различни ставки различните отрасли, данъкоплатци, доходи. Ниското и неутрално данъчно облагане дава възможност за постигане на максимален икономически растеж, ръст на заетостта и доходите.

Макрорамка на алтернативния бюджет

26.11.2009
Алтернативният бюджет за 2010 година залага на значително по-ниско преразпределение през бюджета. Преразпределението е 30% от БВП (спрямо около 40% в държавните бюджети досега). По този начин се намалява бремето върху икономиката и гражданите и се насърчава бързото икономическо развитие, от което България има най-голяма нужда – да не забравяме, че България е най-бедната страна в ЕС.