"Бюлетин за ниски данъци" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Осигуровки за лаици. Как да намалим осигурителната тежест за ден?!

Петър Ганев / 22.05.2008
... Първо, общата осигурителна тежест би паднала от 33.7% на 28%, при това без абсолютно никакви усилия и реформи от страна на правителството в областта на пенсиите и здравеопазването. Дори и да има такива реформи, както и да се отразят на осигурителната тежест, въпросните 5,7 проценти пункта намаление ще са факт сами по себе си. На второ място, по-балансиран републикански бюджет – тоест по-нисък излишък, но все така рекорден. И не на последно място, далеч по-проста система на обществено осигуряване.

Въпрос на данъци: Къде по света да инвестираме?* Индексът “Данъчна мъка” на списание “Форбс”

Петър Ганев / 22.05.2008
Индексът „Данъчна мъка” на списание „Форбс” способства за по-лесното сравнение на данъчната тежест в различни страни по света. Индексът класира отделните страни, започвайки от тези, в които държавата изземва най-голяма част от дохода на работещите и печалбата на инвеститорите до тези, в които това се случва в най-малка степен.

Данъчната политика на Швейцария*

Pierre Bessard** / 22.05.2008
Данъчната политика на Швейцария претърпя много промени през 2007 г., особено поради промените в няколко от 26-те кантона, които налагат над две трети от данъците в Швейцария. Намаленията на данъците са одобрени и приложени с референдум в няколко кантона през годината. Притиворечията с ЕС относно режимите с ниски данъци за специфични видове компании в някои кантони продължават и през 2008 г.

Данъчни новости – май 2008

Георги Ангелов / 22.05.2008
Три партии в Унгария се обединиха около искането за въвеждане на плосък данък. Либералите, които наскоро напуснаха управляващата коалиция, настояват за 20% плосък данък. Трите партии ще уточнят точния размер на ставката до есента, като се очаква тя да е между 15 и 20%.