"Бюлетин за ниски данъци" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Поглед към "данък потребление"

Петър Ганев / 08.10.2007
Изключително предимство на данъците върху потреблението е, че те съдържат в себе си предпазител срещу невъздържано/прекомерно облагане от страна на държавата. Те предписват своя собствена граница, която не може да бъде прехвърлена, без да се провали крайната цел – увеличаването на приходите в бюджета.

Германия – данъчна реформа 2008

Радослав Антонов / 08.10.2007
В изследване на Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW)/Ernst and Young от 2005г. анализиращо ефективното данъчно бреме в страните от ЕС след разширяването от 2004 се констатира, че новите страни членки предлагат значителни данъчни преимущества пред инвеститорите. Направеното тогава изследване установява, че за германски инвеститор инвестиция в някоя от болшинството новоприети страни е по-изгодна и то независимо от начинът й на финансиране – чрез собствен, дялов или заемен капитал.

Против общата данъчна основа за корпоративния данък

Светла Костадинова / 08.10.2007
През септември 2007 бяха обявени резултатите от проучване сред български компании по повод обсъждането на идеята за въвеждане на общата данъчна база за корпоративния данък. Проучването, извършено от KPMG International посочва, че около 70% от бизнеса в България подкрепя плановете на ЕК да наложи обща данъчна база за компаниите в ЕС. Трябва ли обаче да бъде така?

Данъчни новости – октомври 2007

Георги Ангелов / 08.10.2007
Реформата в Чехия довежда експанзията на плоския данък до центъра на Европа. Очаква се поне още 3 други страни да въведат плосък данък през 2008 година след като рекордни пет страни го направиха през 2007 година. Така се очертава през 2008 година повечето нови членки на ЕС да са въвели плосък данък.