"Бюлетин за ниски данъци" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Още веднъж за смисъла на 10-процентния данък и страничните му ефекти

Красен Станчев / 30.08.2007
Замисълът на реформата не е да забогатее правителството, а да се увеличи разполагаемият доход на гражданите и фирмите, които работят в България. Както е ясно от самия термин, разполагаемият доход е онова, което остава да се харчи по усмотрение на самата фирма или отделния човек, т.е. след всички данъци, а не само след облагането по линия на „подоходното облагане”.

Плоският данък и разходите на администрацията

Светла Костадинова / 30.08.2007
Освен че плоският данък ще увеличи разполагаемия доход на повечето работещи веднага след въвеждането му, а останалите ще бъдат компенсирани с повишаване на заплащането от държавния бюджет, има и други положителни ефекти от него. Плоският нисък подоходен данък означава възможност за съкращаване на част от разходите на данъчната администрация. Разбира се, не трябва да има объркване – изчисляването на размера на данъка и в момента не е голям „логистичен” проблем.

Данъчни преференции на европейско ниво

Светла Костадинова / 30.08.2007
Добри или лоши, данъчните директиви на ЕС трябва да се спазват. Практиката на Европейската комисия по отношение на страните, които прилагат различни процедури от тези в европейските директиви е поучителна и за нас за да не правим същите грешки.

Плосък данък: Как да се реши проблемът с необлагаемия минимум?

Георги Ангелов / 30.08.2007
Както разбрахме, едновременно с въвеждането на плосък данък от 10% правителството планира да премахне необлагаемия минимум. То, също така, ще намали и осигурителната тежест с 3%. Така, плоският данък и намалението на осигуровките водят до спад на данъчното бреме, а премахването на необлагаемия минимум е насочено в обратната посока.

Данъчни новости – август 2007

Георги Ангелов / 30.08.2007
Дания – страната с най-високо облагане на доходите в ЕС – ще намали данъка върху доходите с 10 милиарда датски крони (1.34 милиарда евро) през следващите две години. Целта е да се стимулира пазарът на труда и да се подобрят стимулите за труд. В същото съобщение датското правителство обеща, че икономическият план за следващите 8 години не предвижда никакво увеличение на данъците до 2015 година.