"Бюлетин за ниски данъци" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

10% плосък данък печалба и доходи – остават осигуровките *

Светла Костадинова / 02.08.2007
Новината за въвеждане на плосък данък от 10% върху доходите на физическите лица от 2008 година изненада много хора. Излезе, че левите политици са най-реформаторски настроени и действително правят нещата да се случват. Несъмнено намалението на данъците има положителни ефекти върху всички граждани и затова силно го подкрепяме. Още през 1997 г. Институтът за пазарна икономика предложи плосък данък, сетне конкретизира своята идея – 10% данък печалба, 10% данък върху доходите и 10% осигуровки. До към 2002 г. никой не слушаше.

Право в десетката! *

Петър Ганев / 02.08.2007
България въвежда плоския данък! От 01 януари 2008 г., всички лични доходи ще бъдат облагани с единна ставка 10 %. Това сериозно намаление на данък общ доход и премахването на прогресивната скала е придружено и с премахване на необлагаемият минимум, което е абсолютно необходимо условие при въвеждане на единна ставка. Революцията на плоския данък продължава и България вече е част от нея. Тя се присъединява към 20-те страни по света, които през 2008 година ще са въвели плосък данък.

Да видим сега кой наистина е за ниски справедливи данъци за всички

Светла Костадинова / 02.08.2007
Идеята за плосък нисък данък в оригиналната си форма е най-справедливото облагане, особено за страна като България, в която доходите на значителна част от хората са все още на ниско ниво, пенсиите не стигат за нормален живот, а общата данъчна тежест (данъци и осигуровки) върху труда е висока. Пропорционалният подоходен данък от 10%, който се прие по принцип от тройната коалиция в края на юли е едно от най-добрите решения, вземани от настоящото правителство. Изкривяването на реакциите по отношение на плоския данък е поради няколко причини.

Кое е справедливото данъчно бреме?

Методи Лазаров / 02.08.2007
Отговорът на един такъв дебат е труден, защото подлежи на множество различни гледни точки и е съпътстван от морални теории, които исторически са били обуславяни от модерните за епохата философски течения. В древна Гърция добър и почитан управител бил този, който намалявал данъците и съответно вмешателството в свободата на отделния човек, защото данъчното облагане и държавната намеса е налог върху частната собственост – неприемлив, защото колкото по-високо е то, толкова повече биваш принизяван до позицията на безправен роб.

А това справедливо ли е?

02.08.2007
Да си представим трима човека – единият е нает на трудов договор, другият получава заплащане по граждански договор, а третият получава плащане по авторски договор /например журналист във вестник/. И тримата изкарват една и съща заплата от 1 400 лева месечно. Тримата, обаче, плащат съвсем различни данъци.