"Бюлетин за ниски данъци" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Данъците върху труда са твърде високи!

Петър Ганев / 28.06.2007
Публикуваният от Евростат доклад за данъчните системи в ЕС показва по един чудесен начин различията в отделните страни членки. Тъй като в момента дискусията за социалното осигуряване върви с пълна сила в България, ще се спрем на тази част от доклада, която се отнася до трудово облагане и социалните осигуровки.

Данъчни новости – юни 2007

Георги Ангелов / 28.06.2007
Пет страни въведоха плосък данък през 2007 година, още 3 планират да го направят през 2008 година, а една страна е приела закона, който влиза в сила през 2009 година. Така, от 1-2 страни преди 15 години, след две години вече над 20 страни ще имат плосък данък. Революцията на плоския данък продължава