"Бюлетин за ниски данъци" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Ден на свобода от правителствена намеса в България

Петър Ганев, Адриана Младенова / 30.05.2007
29 май е денят на свободата от правителствена намеса в България за 2007 година . Изчисления на Института за пазарна икономика показват, че на тази дата гражданите спират да работят за правителството и започват да печелят единствено за себе си.

Плоският данък в Словакия

Петър Ганев / 30.05.2007
Словакия е страната, която започва да привлича все повече внимание, когато се говори за плоския данък. Въпреки че не е първата страна, която въвежда тази данъчна система, нито пък е най-голямата икономика с плоски данъчни ставки, Словакия служи като пример за положителните ефекти от въвеждането му.

Данъците и просперитета

30.05.2007
Скептиците относно глобализацията твърдят, че светът се надпреварва да намалява данъците. За наш късмет те са прави и данъците наистина намаляват. Но тази тенденция също така подобрява финансовото положение на правителството, икономическия растеж и нивото на безработица на една страна.

Най-високият данък в България

Светла Костадинова / 30.05.2007
Състоянието на пенсионната система в България и устойчивостта й зависят най-вече от развитието на икономиката. Въпреки доброто развитие през последните 10 години размерът на осигуровките остава на високо ниво и дори намалението през 2006 година не е достатъчно, за да има силен стимулиращ ефект за плащането им.

По-ниското данъчно бреме води до по-предвидим политически живот

Методи Лазаров / 30.05.2007
Всяка политическа партия се стреми от деня на встъпване във властта да проведе такъв вид политика, която на първо време да и осигури преизбиране. Това е един вид естествена реакция на организацията да продължи своето значимо участие в политическия живот на страната, но същевременно и шанс да оползотвори обикновено рядката възможност на едно поколение да се домогне до властта.