"Бюлетин за ниски данъци" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Данъчни новости по света - втора част

Георги Ангелов* / 01.03.2007
От началото на 2007 година Гърция намали корпоративния данък от 29% на 25%. Това е второ последователно намаление, след като през 2006 данъкът беше намален от 32% на 29%.

Ниският плосък данък върху доходите води до стабилни приходи за бюджета

Петър Ганев , Светла Костадинова / 01.03.2007
Дискусиите относно намаляването на данъците и въвеждането на плосък данък върху личните доходи винаги са имали и теоретична и практическа насоченост. Обръщайки се към практическото приложение на плоския данък, бюрократите и неговите противници сега твърдят, че неговото въвеждане ще доведе до сериозен спад на приходите в бюджета и респективно до бюджетен дефицит.

Нека приветстваме данъчната конкуренция!

Пиер Гарело / 01.03.2007
В наши дни данъците в повечето европейски страни са вероятно на най-високото си ниво в историята на тези общества. Едновременно с това, отчасти поради глобализацията и демократизацията, данъчната конкуренция става все по-силна. Това сравнително скорошно развитие доведе до различни реакции.

Могат ли да бъдат социалните осигуровки по-ниски, а пенсиите – по-високи?

Адриана Младенова / 01.03.2007
Напоследък се активизираха и управляващите, и различни експертни групи и заговориха за мерки, които трябва да се вземат предвид опасността от демографска криза и съпътстващия я колапс на пенсионната система.