"Бюлетин за ниски данъци" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Алтернативен бюджет: резюме

Георги Ангелов / 05.02.2007
Следвайки традицията, започната през 2003 година, Институтът за пазарна икономика изготви алтернативен бюджет за 2005 година. Бюджетът предвижда приходи в размер на 34.5% от брутния вътрешен продукт, разходи в размер на 32.8% от брутния вътрешен продукт и излишък от 1.7%.