"Бюлетин за ниски данъци" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

22.07.2010

От години предупреждаваме за проблемите и рисковете на сегашния пенсионен модел. Поддръжниците на действащия модел ни отговаряха, че сегашната пенсионна система е най-добрата и няма нужда от реформа. В последните седмици, обаче, същите хора се надпреварват да предлагат промени в системата, включително вдигане на осигурителния стаж и вдигане на осигурителната тежест. Причината е много проста – дори те виждат, че сегашната система е неустойчива и обречена на крах.

Лични сметки, а не обещания

22.07.2010
На среща на Независимия съвет за пенсионна реформа бе очертана визията на членовете му за бъдещето на пенсионния модел в страната. Провеждането на каквато и да е реформа без ясна визия и цел, тоест без да има яснота към какво точно сме се запътили, би обезсмислило самата реформа, правейки я хаотична, непоследователна и най-важното – безпринципна. Първата задача на пенсионния съвет бе да се обедини около обща визия за работещ пенсионен модел, която да бъде и крайната цел на провежданата реформа.

Референдум: Дискусия за пенсиите

22.07.2010
На 11 май 2010 г. в предаването „Референдум” (БНТ) бе дискутирана пенсионната реформа в България. Едни срещу други застанаха два отбора – този на консултативният съвет по пенсионната реформа към социалното министерство и този на независимият съвет за пенсионна реформа.

Пенсионната реформа в България и в Европа

Петър Ганев / 22.07.2010
...преходът в Европа е от „намаляване на дела на държавните разходопокривни пенсионни схеми” към „засилване ролята на допълнителните, частни предварително финансирани схеми”, тоест от държавни трансфери към лични пенсионни сметки.

“Независим съвет за пенсионна реформа”

22.07.2010
Целта на независимия съвет за пенсионна реформа ще бъде да изработи истинска пенсионна реформа, която да осигурява стабилност и устойчивост, както и избор на осигурените кога и при какви условия да се пенсионират и какви осигурителни вноски да плащат.