Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Зърнен бюлетин за ноември: цените на храните ще останат високи

Автор: Николай Вълканов / 30.11.2012
Оцени тази статия:

През първата половина на ноември депресията на зърнените пазари продължи. За това спомогна и последният доклад на Американското министерство на земеделието (USDA), който за пореден път не оправда свръх-песимистичните очаквания за световното търсене и предлагане. За пониженията при царевицата и соята допълнително влияние оказаха засиленото ликвидиране на дълги позиции от хедж-фондовете с наближаване края на годината, надвисналите тъмни облаци над американските държавни финанси (т.нар. “fiscal cliff”), както и добрите прогнози за времето в Южна Америка.

Цените на пшеницата и царевицата от основните износители започнаха да се сближават. Очакванията ни за 2013 г. са, че цените на зърнените култури ще останат високи в средносрочен план. Тези прогнози се основават на следните фактори:

  • Ако погледнем по-детайлно фундаменталните показатели, ще видим притеснителни нива при крайните запаси на основните зърнени култури. При пшеницата количествата са между тези от 2006/07 и 2007/08 г., докато при фуражите достигат най-ниските стойности за последните седем пазарни години.
  • Имаме основания да предполагаме, че високите цени на основните храни ще се задържат дългосрочно над средните сезонно изгладени нива от периода 1990-2005 г. заради монетарната политика, водена от централните банки и по-специално от Федералния резерв на САЩ.
  • Нарастващото използване на пшеницата за фураж, тревожните новини за състоянието на зимната пшеница в САЩ и атрактивността на някои технически култури от гледна точка добиви/цена от единица площ създават потенциал за задържане на високи ценови нива за културата.
  • При царевицата добра база за оценка на риска през 2013 г. ще бъдат добивите през печалната 2012 г. Ако фермерите отчетат предходните лоши добиви, ще са наясно какъв риск могат да поемат през идната година и да планират по-добре.

В последният за 2012 г. брой на зърнения бюлетин има специално място, отделено и за пазарите на земеделска земя и факторите, които трябва да се следят, за да се предвиди движението им. Целият бюлетин е достъпен тук.