Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Знаете ли, че: пенсионерите намаляват, а разходите се увеличават?

Автор: ИПИ / 20.01.2012
Оцени тази статия:

Публикуваната миналата седмица графика за реалния ръст на разходите за пенсии и БВП през годините предизвика сериозен дебат, каквато беше и целта на публикацията.Една от тезите, които се откроиха в дебата, е че разходите за пенсии се увеличават, защото населението застарява, което води и до ръст на пенсионерите. Друга теза, която беше издигната, е, че по-правилно е не да се гледа годишният ръст  на разходите за пенсии, а техния дял в БВП. В отговор на тези коментари, тази седмица избрахме да покажем динамиката на разходите за пенсии като дял от БВП и броя пенсионери.

 

Източник: НСИ, НОИ, собствени изчисления

Графиката показва, че в периода 1995-2010 г. броят на пенсионерите намалява значително – с 8,9%. Ако се гледат годишните изменения, изключение правят само две години за целия 16 годишен период , когато броят на пенсионерите нараства спрямо предходната година – 1996 г. и 2010 г. Същевременно разходите като дял от БВП растат сериозно за 16-те години – с 31,6%, като се открояват два периода на рязък скок. В годините между 1997-2001 г. разходите за пенсии като дял от БВП нарастват с 45%, докато пенсионерите намаляват с 0,6%. В периода 2007-2010 г. разходите се увеличават с 26,6%, докато пенсионерите намаляват с 1,8%. Видно е, че все по-голяма част от произведения продукт се отделя за изплащането на пенсиите на все по-малък брой пенсионери.