Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Знаете ли, че: дефицитът в пенсионната система е нараснал осем пъти между 2000 и 2010 г.

16.03.2012
Оцени тази статия:

 

Докато дефицитът в пенсионната система в периода 2000-2005 г. изглежда общо взето под контрол, това категорично не е вярно за периода 2006-2010 г., когато недостигът се увеличава с резки темпове. Влошаването на балансите на пенсионната система опровергава заложените цели на започналата през 2000 г. (и по-късно замразена) реформа, която предвиждаше системата да се консолидира и да стане устойчива в дългосрочен план. Към момента е ясно не просто, че тази цел не може да бъде постигна, а и че все повече средства на данъкоплатците се заделят за изплащане на пенсии. Това означава по-малко средства за образование, здравеопазване, инфраструктура и други държавни разходи и увеличаваща се тежест на пенсионна система върху бюджета.

През 2009 и 2010 г. държавата също се включи като осигурител в пенсионната система с вноска от 12% върху сбора на осигурителните доходи на всички осигурени лица. Сумите за държавните плащания за осигуровки са съответно 2,069 млрд. лв. и 2,303 млрд. лв. за двете години. Това решение привидно намали дефицита в системата, но де факто, ако отчитаме и тези трансфери към нея, недостигът нарасна повече от два пъти между 2008 и 2010 г.