Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Завръщането на българите

15.12.2006
Оцени тази статия:


През тази седмица се появи информация за идея за създаване на агенция, коятода работи за завръщане на емигриралите българи от чужбина в страната и насочванена парите, които изпращат на роднините си в “правилни” инвестиции.

На всички е известно, че причините за емигриране са предимно икономическии разликата в доходите и стандарта на живот са основен стимул. Известное също, че средствата които са изпращат от емигрантите в родината са предимноза издръжка на роднините, т.е за потребление, а не за инвестиции. Сред факторите,които оказват влияние върху размера им са:

- Броят емигранти – според официалната статистика са около 200 хил. души;различни сметки на неправителствени организации посочват 700 хил. човека;

- Икономическата ситуация в изпращащата и приемащата страна – различнипроучвания посочват като главна дестинация на българските емигранти страникато Германия, Испания, Италия, Гърция, т.е има разлика в нивата на доход;

- Семейният статут на емигрантите – несемейните спестяват повече и изпращатсредства в България за да поддържат фамилията;

- Времето на пребиваване в странство – емигрантите, които работят сезонноили за 1-2 г. изпращат по-често пари в България, докато тези, които иматнамерение трайно да останат обикновено използват спечелените средства заподобряване на стандарта си на живот в приемащата страна (инвестират в дом,кола, образование на децата си).

В последните години тези “емигрантски пари” са вторият по размер финансовпоток в страната след преките чуждестранни инвестиции. Така, че интересъткъм тяхното т.н направляване е обясним.

Сред положителните ефекти на изпращаните средства върху българската икономикаможе да се посочат увеличение обема на чуждестранната валута в страната,намаляване на безработицата като това оказва влияние върху системата засоциални плащания. Отрицателните ефекти могат да се изразят в намаляванена стимулите на получаващите средствата семейства да търсят работа (различниизследвания цитират премери как цели села в Родопите емигрират в Испанияи малцината останали млади хора не търсят работа, а разчитат на парите,изпращани от родителите си), насърчаване на емиграцията заради по-големитедоходи в чужбина и др.

Идеята за създаване на специална агенция, която да “управлява този ресурс”[“млади български емигранти”] е меко казано неуместна и нецелесъобразна.На първо място, емигрантите сами преценяват кога да се завърнат. Така кактов един момент са решили да потърсят възможност (легална или не) или простоса имали шанса да заминат, по-късно сравнявайки предимствата и недостатъцитеот евентуалното си завръщане те сами ще решат как да постъпят. Ако се опитамеда изброим основните недостатъци на България при сравнението и с една развитастрана, то това би трябвало да са ниски доходи, корупция и престъпност,силна държавна намеса, висока безработица и др. Като предимства можем дапосочим близките и приятелите, добрия климат, чувството, че си “вкъщи”.Както забелязвате това са предимно лични мотиви и правителството не можеда влияе върху тях.

Това, което може да повлияе на решението на емигрантите и е в правомощиятана българското правителство е подобряване на бизнес средата, намаляванена данъците, ограничаване на престъпността, приключване на реформата в здравнотои пенсионно осигуряване, образованието и др. Но това са условия, които щеподобрят състоянието на всички българи, а не само на евентуално завърналитесе емигранти. Дали пък държавата не трябва да разглежда всички гражданикато потенциални емигранти?!

От друга страна изниква въпросът как парите, които емигрантите изпращатв България могат да бъдат насочвани в определени инвестиции. И защо държаватавъобще трябва да се занимава с такава дейност?! Не веднъж сме били свидетеликак държавата неефективно харчи средствата на данъкоплатците. В сила е правилото– когато разходваш чужди пари не те е грижа за ефективността. Няма сила,която да накара един емигрант, който така или иначе с много труд и жертвиполучава сравнително добри доходи, да върне парите си в България ако нее сигурен, че ще има кой да защити собствеността му; че ще може да разчитана бързо съдебно производство; че няма да му се наложи да укрива доходии да плаща заплати на работниците си без договор, защото така му е по-изгодно.

С две думи, основната причина за завръщането на емигрантите в странатае позитивната икономическа перспектива за страната. Един такъв пример еИрландия, която в момента е притегателен център за имигранти от цял святслед като дълги години е била емигрантска държава.


 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: svetlak@ime.bg).