Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Защо разходите за труд в България са най-ниските в ЕС

Автор: Зорница Славова / 12.04.2013
Оцени тази статия:

Може би никой не се учуди, че според последните данни на Евростат през 2012 г. разходите за труд в България са най-ниските в Европейския съюз. Разходите за труд на час средно в ЕС са 23,4 евро, варирайки от 3,7 евро в България до 39 евро в Швеция.

През 2012 г. в България най-много са плащали работодателите в сферата на услугите – 4,2 евро на час, а най-малко - тези в строителството, 2,9 евро на час, което отразява развитието на сектора на услугите и свиването на строителството след започването на кризата.

Ниските заплати и разходи за труд в България имат своето обяснение. Очевидната причина е, че България е най-бедната държава в Европа. Икономически погледното обаче, заплащането в страната отговаря на производителността на труда. На следващата графика ясно се вижда, че разходите за труд в голяма степен отговарят на производителността на труда за един отработен час. България отбелязва най-ниски стойности и по двата показателя.

Разходи за труд и производителност на труда през 2012 година

Бележка: Данните за производителността на труда за Испания, Великобритания, Франция и Люксембург са за 2011 г., а за Белгия - за 2009 година.

Източник: Евростат

 

Разходите за труд в България за периода 2008-2012 г. нарастват най-бързо – 42,6% при средно за ЕС от 8,6%. Втората страна с най-голям растеж е Швеция с 23% или близо двойно по-малко от България. Гърция пък отбелязва спад на разходите за труд от над 11% за последните четири години.

Първоизточникът на огромният ръст на разходите за труд в България е ниската база. Конкретни причини за покачването могат да се търсят в:

  • Постоянното повишаване на минималните осигурителни прагове и минималната работна заплата – това се отразява и на средните работни заплати в страната. По последните данни на НСИ разходите на работодателите за труд за последното тримесечие на 2012 г. нарастват с 5% спрямо последното тримесечие на 2011 година.
  • Освобождаването на най-ниско платените работници в много сфери от икономиката в отговор на рецесията, предизвикана от световната финансова и икономическа криза. Резултатът е увеличаване на безработицата (особено сред нискоквалифицираните), повишаване на средната работна заплата и нарастване на разходите за труд за отработен час.
  • Повишаване на производителността на труда. По данни на Евростат производителноста на труда за отработен час се повишава от 4,4 евро през 2008 г. до 5 евро през 2012 г. или с близо 14% за последните четири години. Все пак трябва да се има предвид, че тези стойности са изключително ниски на фона на средна производителност на труда в ЕС от над 30 евро на час и десетократно по-ниска производителност спрямо първенеца Дания.

В заключение, въпреки че България пак е в дъното на класацията на ЕС по отношение на разходите за труд, страната отбелязва огромен ръст през последните четири години. Добре би било, ако това увеличение беше придружено от повишаване на заетостта, а не от съкращаване на голяма част от нискоквалифицираните работници и изкуствено административно увеличаване на минималните доходи в страната.