Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Защо изобщо някой от България ще подписва договора за Конституция на ЕС?

15.12.2006
Оцени тази статия:

Поводът
Министър председателят утре ще подпише от името на страната договора заПроект Европейска конституция.

Обстоятелствата
1. България не е член на ЕС. Подписването не обвързва никого нито в страната,нито в ЕС.

2. В страната има преобладаващо съгласие и основателен оптимизъм по поводчленството в Съюза. Договорът обаче едва ли е познат дори на относителноширок кръг политици и политически наблюдатели. С подкрепата на Отворенообщество бяха проведени три обсъждания на проекта за конституция. Това бяхасъбрания, които нямаха за цел да се формира единно мнение, нито можеха даго постигнат. Възгледите за това дали са необходими и какви трябва да бъдатпромените в конституцията на страната са диаметрално противоположни. Критичниятпрочит на проекта за конституция на ЕС е по-скоро изключение, но е достатъчнодобре застъпен в българското, и международното обществено мнение.

3. Обстоятелствата в Брюксел и в страните членки са достатъчно неопределени,за да не се предполага, че проектът ще издържи референдумите на страните-членки.Самият проект има множество недостатъци. Текстовете му са или неприложими,или възпроизвеждат съвременното объркване на процесите (на вземане на решенияи на разпределение на права и отговорности) в рамките на Съюза. Еуфориятаот факта че изобщо бе съставен проект отшумя. Изглежда, че все повече сипробива път скептицизмът и осъзнаването, че този начин да бъде наложен,проектът не би се опирал на вярата, че предписанията на конституцията щеса най-добрите възможни.

Защо все пак?
След като предисторията и обстоятелствата са такива, и след като няма необходимообществено обсъждане - суетата остава основният мотив за това иначе безсмисленозанимание. Вероятно има и боязън, че заключителният акорд на участието висторията на страната няма да е много оптимистичен.

 

 

 

 

 

 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: svetlak@ime.bg).