Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Запостиженията на НОИ

15.12.2006
Оцени тази статия:

През седмицата от Националния осигурителен институт (НОИ) се похвалиха,че през 2003 г. са събрали с 450 милиона лева повече отколкото през2002 г. Като основни причини за това се изтъкват въведените минималниосигурителни прагове и задължителната регистрация на трудовите договори.Тези мерки са опит за спасяване на сегашния модел на социално осигуряване,на който е присъща нестабилност.

Основното за тази система е осигуряването на някакви доходи на хората,срещу които обаче се правят много по-големи разходи. При настоящитеставки от доходите на хората се изземват 29% за пенсионно осигуряване,срещу които се получава обещание, че в бъдеще имаш право на пенсия.Но дори според разчетите на НОИ обещаните пенсии като процент от доходитенамаляват и през 2040 г. ще достигнат 25.7% от тях – тоест ако единмлад човек започне да внася сега в тази система той може да очаква следсвоето пенсиониране да получава само ? от доходите, които е имал предитова. Този размер съвсем не е достатъчен и следователно системата неизпълнява поставените си цели – а именно - да осигури приличен жизненстандарт на възрастните хора.

Това че НОИ са събрали повече пари естествено за тях е успех, но товаозначава, че по-малко пари са останали в хората, които са произвелитози доход. Освен това предприетите административни мерки водят до намаляванена общата заетост като сума от официално заетите лица и тези от сиватаикономика и увеличават разходите на работодателите. Така че зад тозит.нар “успех” всъщност стои една загуба за обществото. Тази загуба обачетрудно може да бъде измерена и не е толкова лесно забележима и естественосе пропуска от управляващите при отчитане на ефектите от подобен родмерки.

Трябва също така да припомним, че повишаването на приходите в осигурителнитефондове беше съпроводено от обещанието за намаляване на осигуровките.За съжаление това не се получи на практика. Според формалната логика,известна още от времето на древните гърци имаме следното доказателство:

Ако A Þ E
То Ē Þ Ā

(Ако от “А” следва “Е”, то от “Не Е” следва “Не А”)

В конкретния случай успехът на политиката трябваше да доведе до понижаванена осигуровките. Няма понижаване на осигуровките, следователно и политикатае неуспешна.
Изводът от тези съждения е, че управляващите трябва да си припомняткакво са обещали и да го изпълнят.