Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Законът за Сметната палата се нуждае от ремонт

14.12.2006
Оцени тази статия:
Word Format (Word Format)

На вчерашното заседание на комисията по бюджет и финанси беше разгледан и предложен за приемане отчета за дейността на Сметната палата през 2001 година. Тъй като отчетът за дейността през 2001-ва включва направените одити през 2000-та година, началото на дебата бе силно политизиран. След кратка размяна на реплики и дуплики от страна на леви и десни, председателят на бюджетната комисия Иван Искров насочи дебата към обсъждане на конкретните проблеми в работата на Сметната палата.

Сериозен проблем за палатата е липсата на правомощия да налага наказания в случай на констатирани законови нарушения. Оказва се, че орган, чието съществуване се предписва от Конституцията на РБ, се нуждае от препотвърждение на направените от него констатации от страна на орган на изпълнителната власт. Или казано с други думи - органът създаден да контролира законосъобразността в разходването на публични средства от страна на изпълнителната власт, не може да налага наказания, а може само да сезира същата тази изпълнителна власт, която следва да се самонакаже!?! Звучи ви абсурдно нали? И на нас също. Само за информация - през 2000 година Сметната палата е констатирала 29 нарушения на Закона за обществените поръчки и нито едно от тях не е приключило с наказателно постановление от страна на Агенцията за държавен вътрешно-финансов контрол (АДВФК).

Оказва се също, че сега действащото разпределение на правомощията прави съдебната система недосегаема при нарушаване на Закона за обществените поръчки. Ако Сметната палата констатира нарушение, то трябва да бъде потвърдено от АДВФК, която пък няма право да проверява независимата съдебна власт. Но пък за сметка на това същата тази независима власт разполага със всички средства да упражнява натиск върху одиторите на Сметната палата, чиято неприкосновеност не е защитена със закон, какъвто е случаят със служителите на други контролни и надзорни органи.

Очевидно Закона за Сметната палата се нуждае от ремонт. Членовете на комисията по бюджет и финанси демонстрираха воля да го направят. Каква ще е реакцията на мнозинството в парламента не е ясно.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!