Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Автор: ИПИ / 09.01.2007
Оцени тази статия:

Прегледът на проекта за държавен бюджет за 2007 година на министерството на финансите очерта няколко ясни тенденции:

1) Бюджетът не дава подробна и ясна информация за намеренията на правителството. Разходите са описани прекалено общо. Няма възможност за сравнение по години назад, нито за контрол и анализ по време на изпълнението му през 2007 година.

2) Някои от основните допускания за развитие на приходите са силно подценени, което се отразява на замислените минимални реформи във всички направления на правителствената политика. Както винаги, Министерството на финансите предпочита да се презастрахова, вместо да оцени реалистично приходите в бюджета.

3) Използването на резервите, които съществуват заради подценяването на приходите в бюджета, позволява значително намаление на данъчното бреме. Ако това се допълни с по-голяма ефективност на разходите и съответно спестяване на средства, напълно възможно е да се реализира едно значително намаление както на осигуровките, така и на облагането на доходите – до нива сходни на ставката на данъка върху печалбата.

4) Освен някаква повърхностна оценка за ефектите от намалението на данък печалба върху приходите, в проекта никъде няма задълбочена оценка на ефектите от политиките, които са заложени в бюджета. Не става ясно дали ще живеем по-добре през 2007 година освен, че правителството очаква икономически ръст въпреки нереформираните сектори в икономиката.

5) Продължава нарастването на разходите за най-нереформираните системи – образование, социално осигуряване и подпомагане, здравеопазване. В проекта не са предвидени достатъчни реформи в тези сфери, което означава, че разходите за цялата 2007 година ще са по-високи от заложените в момента. А това преведено на разбираем език означава повече тежест за данъкоплатците без подобрение на съответните услуги – здравеопазване, образование, социална система .

6) Държавата продължава да се намесва чрез финансиране на неприсъщи за нея дейности, които по принцип се извършват от частния сектор (туризъм, телекомуникации, енергетика - дори и след либерализацията на енергийния сектор, факт от 2007) планираните разходи за тази функция са повече от 2 млрд. лв., което е повече от разходите за здравеопазване или образование.

Очаквайте в следващия брой на бюлетина на Института за пазарна икономика списък от въпроси по отделните направления на проекта за бюджет 2007, отговорите на които всеки гражданин трябва да знае. Надяваме се по този начин да допринесем и улесним дебатът при обсъждането на проекта. Прозрачността на политиката за 2007 година е от изключителна важност, оставяйки настрани правото на всеки гражданин да знае за какво се харчат парите му.