Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

За ползата от навременното мислене

14.12.2006
Оцени тази статия:
Word Format (Word Format)

През 1999 г., както и сега, ИПИ следеше работата на парламентарната комисия по икономическа политика, както и всички по-важни стопански реформи, оценявайки възможните ефекти върху средата за водене на бизнес. В "Условия за водене на бизнес: април-май 1999 г.", както и в нарочно становище до икономическата комисия, по повод на приемания Закон за автомобилните превози (бр. 82 от ДВ, 17.09.1999) написахме следното:

"В обсъждания от комисията по икономическа политика проектозакон за автомобилните превози (чл. 4) обаче се предвижда намеса на министъра на транспорта в пазара на превозвачески услуги чрез спиране на лицензирането на нови превозвачи и ограничаване на "разширяването на дейността на съществуващите на пазара превозвачи и броя на автомобилите"….. Приемането на тази разпоредба при изброените средства за намеса от страна на министъра предполага защита на интереса на малка група лица - тази на вече лицензираните превозвачи във вреда, от една страна, на друга група лица - транспортните предприемачи, които биха искали да навлязат в пазара за своя сметка и риск, от друга страна - във вреда на относително огромната група на потребителите на транспортни услуги и на потребители на стоки и услуги, чиято цена включва разходите за транспорт."

Тази седмица Националният съюз на превозвачите поиска от министъра на транспорта "да обяви криза на транспортния пазар", и най-вече - да спре достъпа на нови фирми на пазара.

Всичко това показва, че когато законодателят предоставя възможност за ограничаване на конкуренцията в пряка облага на определена група, заявката на въпросната група, обединена от стремежа да се облагодетелства във вреда на всички останали не закъснява. Все пак, един човек - Джеймс Бюкенън - получи Нобелова награда по икономика, обяснявайки как чрез политическия процес на колективно действие рационално заинтересованата малка група успява да ограби шансовете на рационално невежото мнозинство.

Мисията на ИПИ, и по-конкретно - на това издание - е да илюстрира не само преките, но и непреките последствия от стопанските политики на правителството, да показва кой печели и кой губи, и в крайна сметка - как това се отразява на стимулите за създаване на стойност.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!