Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

За космонавтите и безопасността на труда

16.12.2006
Оцени тази статия:

 

Препечатваме част от интервюто, дадено от министър Масларова за Дарик радио, предаването "Седмицата" от 10 септември с водещ Кирил Вълчев. Пълният текст на интервюто е публикуван на страницата на министерството на труда и социалната политика ( http://www.mlsp.government.bg/bg/news/news.asp?newsid=7335&catid=10 ).

Водещ:

Следващият специален гост в ефира на "Седмицата" на "Дарик" радио е министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова. Добър ден, госпожо Масларова!

[…] . Ще говорим за това как държавата ще помогне на пострадалите от наводненията. Да прибавим към това и въпроса дали това ще стане за сметка на по-високи данъци, например, за богатите, каквото е днес заглавието на вестник "Труд". Но да започнем по ред. Как държавата ще помага на пострадалите, на кои пострадали, по колко, с колко пари?

[….] Една тема, която споменах и в началото, от вестник "Труд" е под главата днес. Ще струва ли на бизнеса социалната политика на новото правителство повече? Ще плаща ли повече българският бизнес? Ще изброя само няколко неща, които се натрупват – нарастват осигуровките за частния сектор с 8 процента, с договорените нови прагове. Ще се прави задължителна застраховка за така наречените опасни професии, става дума за около 240 хиляди души, с промените в Закона за безопасни условия на труд. Ще се плаща по-висока цена от бизнеса за тока, за сметка на това за бита няма да се увеличава цената на тока. Като прибавим по-високите цени и на горивата, а и искането според "Труд" от страна на БСП на по-висок данък за богатите, всичко това като че ли изглежда, че бизнесът ще плаща за социалната политика на новото правителство.

Министър Емилия Масларова:

Много страшно звучи всичко това, което казахте, но ако човек започне едно по едно да ги разглежда нещата и да ги обяснява, те няма да стоят така драстично. Първо искам да кажа, що се коментира въпросът за минималните осигурителни прагове, че това е постигнато споразумение между работодателите и синдикатите по браншове и по сектори. Министерството на труда и социалната политика и правителството тук са само един посредник. Ние имаме във вече над 45 от основните икономически дейности постигнати такива споразумения. Нека да не забравяме, че ние предвиждаме минималната работна заплата да се увеличи през следващата бюджетна година на 160 лева и това е съвсем нормално. След като задължителната ,основната, долната граница на качеството на труда, оцененото качество на труда се повишава, то трябва да се договорят и различни осигурителни прагове. Още повече истина е, че самите работодатели, самият бизнес в много случаи, коректният, честният почтеният бизнес е доволен от това, тъй като голяма част от това, което е скрито, покрито и наречено сива икономика излиза наяве. А що се касае до...

Водещ:

Само може ли, госпожо Масларова, понеже за осигуровките заговорихте, спомням си, че като депутат в една дискусия, може би преди година или две, искахте да отпадне горният праг за осигуряването. Казахте, че не е справедливо, че един човек, ако печели 10 000 лева, защо да се осигурява само върху 1500 или 2000 лева. Оставате ли на тази позиция?

Министър Емилия Масларова:

Да, аз смятам, че така е по-справедливо, така е по-нормално.

Водещ:

А ще прокарвате ли тази идея за отпадане на горния...

Министър Емилия Масларова:

Всичко, което касаеше нашите ангажименти, нашите идеи, нашата предизборна програма, е съгласувано и се съгласува в момента в делови порядък заедно с моите колеги от останалите политически формации, които влизат в коалицията. И вие знаете, че ние може да имаме такива намерения, тях ще ги обсъждаме. Не всичко ще можем да направим до края на тази година. Все пак работим с поглед за един 4-годишен мандат, в който всичко, което е позитивно и за българския бизнес, подчертавам, но и за хората в България ще се опитаме да го направим.

Водещ:

Тоест, идеята ви за отпадане на горния праг за осигуряване, т.е. да не се осигуряваш само върху 10 заплати или върху определена сума, както е сега до...

Министър Емилия Масларова:

Да, аз определено считам, че така е по-справедливо.

Водещ:

Вие държите.

Министър Емилия Масларова:

На базата на доходите, които получавате да се осигурявате. Аз знам, че тук някой ще каже, да но по този начин ние даваме възможност, когато слагаме таван за първия стълб, нали, осигуряването в първия стълб, тогава ще дадем възможност на хората да насочат средствата си към третия стълб, към допълнителното доброволно пенсионно осигуряване, и това е така. Значи трябва да се анализират нещата, да се види какво, когато слагаме праг и когато не слагаме праг, колко от желаните нам резултати се постигат или всъщност правим реверанси на една част от хората, а много по-малко на друга част от хората.

Аз трябва да кажа и нещо друго, че не винаги хората с много високи доходи произвеждат национален доход. Така че е хубаво внимателно и разумно да обсъдим нещата. Ние имахме много сериозна среща с представителите на бизнеса и, откровено да ви кажа, в голяма степен нашите виждания са в една посока, както и тези с представителите на синдикалните организации.

Водещ:

Добре, но ако падне горният праг за осигуряване, тогава бизнесът, който плаща високи заплати, например на свои служители, а има такива случаи, плащат 3-4 хиляди за мениджъри, също ще трябва да плаща осигуровка върху цялата тази сума.

Министър Емилия Масларова:

Това е така. Затова споделям, че е много необходимо да се обмислят нещата, да се види и да се направи един разумен баланс. Както всъщност аз имам и една такава идея, която категорично считам, че трябва да я направим, колкото и да звучи не съвсем популярно. Но аз мисля, че всеки трябва да има своя личен осигурителен принос в съответствие с всички останали граждани. Тоест, досега плащането на осигуровки на хората в държавната администрация, в армията, в полицията само от страна на държавата, и то само частта, която работодателят дава, а личните вноски да отсъстват, също е една несправедливост.

Водещ:

Тоест вие сте за въвеждане на осигуровки, които да се плащат...

Министър Емилия Масларова:

От всички.

Водещ:

... тоест процент да се плаща и от държавните служители, от техните пари, и от армията, и от полицията.

Министър Емилия Масларова:

От всички, защото тази система в първия стълб тя е разходопокривна, но и тя има не само солидарен, тук има и морален елемент. В крайна сметка защо аз като съм държавен служител няма да плащам онези, примерно, проценти, които трябва да ги плащам, а само държавата ще ми плати моите проценти.

Водещ:

Четох един анализ на Центъра за пазарна икономика, в който се пита някой сметнал ли е колко ще струва на бизнеса въвеждането на нови задължителни застраховки за така наречените опасни професии, които бяха гласувани от парламента с промените в Закона за безопасни условия на труд. Правена ли е такава сметка?

Министър Емилия Масларова:

Ние много внимателно разгледахме този текст. Това е едно изискване, което се налага от интензивната работа, която се извършва в момента от екипите във връзка с препоръките, които са ни дадени по Глава 2 от Европейската комисия и от Европейския съюз. Ако нашите работодатели искат да бъдат европейски тип работодатели, трябва да бъдат европейски тип работодатели.

Истината е, че би могло да се мисли за някои корекции в допълнителните плащания, които те дават при злополука, при травми. Тоест, и в тази насока имаме виждания както с работодателите, така и със синдикатите, и в правилниците за приложение на закона аз съм убедена, че ще достигнем оптималния вариант, който няма да създаде никакво сериозно напрежение. Още повече, трябва да кажем, че тук става въпрос за изключително специфични дейности и отрасли. Става въпрос за космонавти, става въпрос за подвондичари, става въпрос за...

Водещ:

240 000 души. Значи не е за космонавти.

Министър Емилия Масларова:

Трябва да ви кажа, че това едва ли е точната и най-коректната информация, която имате. Но истината е...

Водещ:

Това е пак по този анализ. Да ви питам за колко души става дума тогава, ако не са 240 000, както твърдят?

Министър Емилия Масларова:

В момента това се прави в нашето поделение на Министерството на труда, и не само на Министерството на труда, а се прави заедно със социалните ни партньори.

Водещ:

А не беше ли по-логично първо да се направи, а после да се правят промени в закона?

Министър Емилия Масларова:

Г-н Вълчев, аз заварвам това положение като изискване, което спешно трябва да се приеме от Народното събрание.

Водещ:

Ясно, и затова го следвате.

Министър Емилия Масларова:

Би трябвало и аз мисля, че е коректно такива разчети да се правят във всяко едно отношение. Ето, примерно аз мога да споделя с вас едно сериозно мое притеснение във връзка с приемането на Закона за хората с увреждания. Те там имат предвидени ресурси за социална интеграция, за съответно помощни средства и т.н., и разчетите са направени на базата за 2005 г. на база на 200 000 хора с увреждания. Оказва се по средата на годината, че те са над 350 000. И от тази гледна точка не са предвидени ресурси. Ето един проблем, който ние ще трябва да го решаваме много бързо.

Водещ:

Стигаме до данъците. Искате ли по-висок данък за богатите, както е казал шефът на парламентарната бюджетна комисия Петър Димитров?

Министър Емилия Масларова:

Какво аз искам е едно, а какво на базата на коалиционното ни споразумение ще направим е нещо съвсем друго. Така че нека този разговор да го оставим за малко по-напреднал етап, в който. . . след няколкото ни срещи с г-н Орешарски, още не сме направили срещата в конфигурация представители на колегите и от парламента, политическия кабинет, ако мога да кажа, политическата формация на коалицията, за да можем да ги уточним. Това ще се гледа в следващите дни бързо, интензивно и ще бъдем готови, преди да дойде МВФ.

Водещ:

А той идва кога?

Министър Емилия Масларова:

През октомври, в средата на октомври.

Водещ:

За едно сте права, че телефонната връзка не е най-добрият начин, така че със сигурност ще ви чакаме в студиото на "Дарик" радио. Само да ви задам традиционния въпрос към министъра на труда и социалната политика за България – ще има ли 13-а заплата?

Министър Емилия Масларова:

Аз съм повече от сигурна, че ще положим всички усилия да има някакви плащания, може би не в същия размер на цяла заплата, но да има някакво плащане допълнително към доходите в края на 2005 г.

Водещ:

Това значи и пенсия, нали, заплата и пенсия?

Министър Емилия Масларова:

Да.

Водещ:

Добре, ама Пламен Орешарски поставя под съмнение изобщо такава 13-а заплата. Казва, че трябва да се пести, че няма пари.

Министър Емилия Масларова:

Позволете на министъра на труда и социалната политика да се опита да бъде достатъчно аргументиран, достатъчно обоснован и да може да отстои част от позиции, на които държи, че ще трябва да бъдат отстоени въпреки големите затруднения. Затова ще огледаме другите разходи, ще се опитаме да направим съкращения на други разходи и в максимална степен да се договорим и да се опитаме да убедим МВФ с аргументи да се променят част от клаузите в споразумението, което е подписано, да се коригират, което е подписано от предишното правителство.

Водещ:

Аз не разбрах съвсем идеята ви, как така 13-а заплата да се плаща цяла година. То тогава ще си станат 12 заплати малко по-високи?

Министър Емилия Масларова:

Аз преди малко имах възможност да кажа по друг повод, че доста некоректно беше отразено, че Масларова иска да се плащат коледните добавки през лятото.

Водещ:

Да, не е ясно, то това звучи смешно даже.

Министър Емилия Масларова:

Аз искам да ви попитам какво значи 13-а заплата? Значи, заплатата отразява количеството и качеството на вложения труд. То това количество и качество на вложения труд не се влага само през декември, а се прави през цялата година. Тоест, ако имаме първия месец от годината преизпълнение на приходната част на бюджета, ако имаме втория месец и т.н., защо тези средства да не се дават към заплатите тогава, а не да се дават на края на годината акумулирано? Защото все пак съгласете се, че или трябва да направим така, че действително доходите да отговарят на това, което реално правим, за да го свържем и с производителността на труда, или просто си правим едни такива подаръци или едни премии в края на годината, които инфлацията, като покупателна възможност това, което ще получите на 20 декември, в никакъв случай не е това, което ще получите и ще купите с него, да речем, на 2 май.

Тъй като предполагаме, че екипът на министър Масларова чете нашия бюлетин си позволяваме да приложим връзки към някои статии, които считаме, че ще са полезни.

За минималната работна заплата

За заплатите

За 13 пенсия

 

 
 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: svetlak@ime.bg).