Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

За контрола върху срока за наем

Автор: Светла Костадинова / 05.01.2007
Оцени тази статия:

В началото на декември в парламента беше внесено от група народни представители предложение за премахване на ограничението за максимален срок на договор за наем от 10 години. Мотивите на вносителите според информация в пресата са, “че собствениците могат да се защитят и сами по договорен път”.

В допълнение на тези мотиви ще добавим, че това е необходима промяна, защото:

1) Правото на частна собственост е неотменно свързано с правото да се разпореждаш с нея както сметнеш за най-добре. Това се отнася и за срока, за който искаш да сключиш договор за наем.

2) Защитата на частната собственост от страна на държавата трябва да се състои единствено в защита на неприкосновеността й под формата на ефективна съдебна система.

3) По-дългият срок за наем има две основни предимства – за наемателя подсигурява стабилен, сигурен доход; за наемодателя предоставя сигурност, че ще може да възвърне евентуални подобрения по имота и също така ще може да планира дейността си за по-дълъг период.

4) Дългият срок дава възможност за получаване на финансиране както от наемодателя, така и от наемателя, което е по-честия случай

В допълнение ще кажем, че в закона за арендата в земеделието няма посочен ограничителен максимален срок за договора за аренда, което означава, че държавата не вижда опасност от негативни последствия.

Като цяло, съществуващото сега ограничение се компенсира относително лесно от юридическите лица по различни начини, но изисква ненужни процедурни хватки и разход на време, и затова трябва да се премахне.