Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

За Европейския съюз и резултатите от преразпределеното богатство

14.12.2006
Оцени тази статия:
Word Format (Word Format)

Могат да се намерят различни оценки за това каква трябва да бъде политиката на международните институции в подкрепата им за Балканите. Разликите в насоките, които впоследствие те дават, в повечето случаи се дължат на различни разбирания за ефектите от финансирането на демокрацията и стопанските реформи в тези страни в преход. Политиката, която взимащите решения могат да провеждат с тези оценки, варира от пълно отхвърляне на финансовата подкрепа като ефективна до активни кампании за увеличаване на бюджетните пера за международни помощи.

Възможен такъв прочит на ефекта от европейски и други международни програми за финансиране на социални и стопански реформи в страни на Балканите може да намерите в последния доклад на Европейската инициатива за стабилност - ЕИС ( European Stability Initiative) Подкрепа, сътрудничество и новите граници на Европа, Балкани 2004. Самият доклад призовава за промяна в политиката на международните институции към балканските правителства и провежданите от тях реформи. Аргументите са, че променените условия в тези преходни икономики предполагат подкрепа не с хуманитарни помощи или чрез инфраструктурни проекти. Изготвените анализи от ЕИС показват, че подкрепата трябва да бъде насочена към програми за развитие на институциите, които да проведат стопанските реформи.

Това обаче, което забравят да подчертаят анализаторите в доклада, е, че след като веднъж тези програми не са проработили, то няма гаранции, че втори път ще го направят. Много са анализите, което показват, че независимо от многократните преоценки на програми за финансови помощи (ориентирани към Третия свят, например) ефектите, най-вече дългосрочните, от тях са по-скоро към по-зле, отколкото към по-добре. Като за пример може да посочим оценките на CATO Institute за международните програми на няколко американски правителства в Индия ( повече).

И освен това, както и Питър Бауер ( повече за постиженията му) подчертава, независимо как се наричат тези програми - "финансова подкрепа", "помощ", "сътрудничество" и т.н., те се финансират чрез преразпределяне на богатство от тези, които го създават, към тези, които го разсипват. Явно трябва да се преоценят всякакви програми, включително и тези, финансирани с пари на европейските данъкоплатци.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!