Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

За цената на електроенергията

Автор: Георги Касчиев / 16.12.2006
Оцени тази статия:
 

  В края на март тази година в редица медии бяха публикувани изявления на изпълнителния директор на НЕК г-н Мардик Папазян за необходимостта от значително увеличение на цените на електроенергията от 2007 год.Първата причина според г-н Папазян била в това, че НЕК продавала ток в страната на загуба и компенсирала тези загуби чрез печалбите от износа, а след спирането на 3 - 4 блок износът и печалбите на НЕК щели рязко да спаднат. "От порядъка на 30 % би трябвало да скочи цената на доставяния от НЕК ток заради липсата на приходи от износ за компенсиране на разликата в цените" казва г-н Папазян. Никакви цифри и разчети не бяха представени.Нека се опитаме да разберем логиката на г-н Папазян. Би следвало да се очаква, че износът носи относително много по-големи приходи на НЕК, отколкото е неговата част от продажбите. В официалния отчет на НЕК за 2004 година обаче е написано, че износът е бил 17,2 % от продажбите, но е донесъл 18,2 % от приходите на компанията. Ясно е, че «компенсирането» е нищожно и не може да бъде причина за такива искания. Същото личи и от публикувания Финансов отчет на НЕК за 2005 година. Следователно тази теза не се гради на факти и дезинформира медиите и потребителите. Истинската причина за плача за намаления износ след спирането на 3 - 4 блок много хора виждат в това, че той се осъществява главно (над 85 %) от частни посредници, които са от обръча на лица и фирми около управляващите.Втората теза е "Токът ще поскъпне поне с 30 % догодина, когато ще бъдат затворени III и IV блок на АЕЦ "Козлодуй". Изпълнителният директор на АЕЦ  пък казва, че заради това токът от там щял да поскъпне дори със 100%. В този хор се включи и ръководството на Държавната комисия по водно и енергийно регулиране. Шефът на ДКВЕР Константин Шушулов прогнозира, че след спирането на 3 - 4 блок увеличението ще е 20-25 %. Отново без никакви цифри и разчети.Нека направим някои прости и разбираеми за читателите сметки. През последните години у нас се произвеждани общо 42 - 44 млрд. кВч, от които 3 - 4 блок са давали 5 – 5,5 млрд. кВч, т.е. около 12 – 14 %. Ако приемем, че по някакъв начин те са давали безплатна енергия, а останалите централи по 5 ст. за кВч, средната себестойност ще е била 4,45 ст. за кВч. Ако 3-4 блок ги няма останалите източници пак ще произвеждат по 5 ст./кВч., т.е. електроенергията би поскъпнала с 12 –14 %. 3 - 4 блок обаче не дават безплатна енергия и поскъпването ще е няколко пъти по-ниско.Разбира се поддръжката на спрените блокове също изисква средства и въпросът е колко биха могли да бъдат те. След като ядреното гориво се извади в басейна за отлежаване, експлоатацията на спрените блокове се свежда само до осигуряване работата на тази система и на тези, които осигуряват нейната работа. Разходите за това би следвало да са само няколко процента от тези досега. Зам.-председателят на ДКВЕР Игнат Томанов обаче направи смайващи изявления по този въпрос. Според него след спирането на последните малки реактори разходите по поддръжката им представляват 70 - 80 на сто от средствата, нужни им в режим на работа. Откъде г-н Томанов има такива данни не стана ясно, но съгласно отчетите на АЕЦ Козлодуй от сегашните разходи ще отпаднат даваните 28% за свежо ядрено гориво, внасяните 18% във фондовете и 23-те % за амортизации. Даваните сега 15% за персонала и 16% за експлоатация и поддръжка ще бъдат значително намалени, а част от тях поети от фонда, предназначен за извеждане на АЕЦ от експлоатация. Моите разсъждения са валидни в случай, че тези реактори се спират окончателно. Разходите, които посочва г-н Томанов могат частично да се направят само в случай, че блоковете се поддържат в пълна готовност за пускане. Едва ли висш държавен служител като него би защитил позиция, която е в пълно противоречие с официалната държавна политика. Остава въпросът как може да се допусне грешка, по-голяма от 20 пъти. В нормалните страни такива случаи предизвикват реакцията на медиите, опозицията, профсъюзите и обикновено водят до оставка.В подобни случаи, от енергетиката заключават, че само те са експерти, а тези които не са съгласни с тях са лаици и не трябва да им се вярва. Точно в този случай обаче твърденията на ръководствата на НЕК и ДКВЕР се опровергават от зам. министърът на МИЕ, г-жа Иванка Диловска, един уважаван специалист по икономика на енергетиката. На 26 януари т.г. в интервю за в-к Стандарт със симптоматичното заглавие «Плашат ни със скъп ток» тя доказва, че «изключването на III и IV блок на АЕЦ "Козлодуй" ще повиши цената за крайните битови потребители с 3%, което се равнява на около 0,3 стотинки». В случая обаче не ни плаши ЕС или други лоши хора, а нейните подчинени, нейният началник и т.н. «независим регулатор».В последна сметка може да се заключи, че при сегашните условия спирането на 3 - 4 блок ще доведе до незначително увеличаване на себестойността на тока от АЕЦ Козлодуй. Въпросът е, че условията вече са променени и това ще доведе до намаляване на цената на тока от АЕЦ от 2007 год. На 23 февруари т.г. без никакви разчети, а на принципа “след нас и потоп”, Правителството е взело решение за намаляване на вноските на АЕЦ Козлодуй във фонд «Извеждане от Експлоатация на Ядрени Съоръжения» (ИЕЯС). Досега централата плаща в този фонд 15% от приходите си от продажба на електроенергията, а от 2007 год. – само 7,5%. Прогнозната оценка на тези разходи е 5,2 милиарда лева, а от 1999 до средата на 2005 година във фонда са събрани само 0,613834046 млрд. лв. (около 12%). Така или иначе това решение на Правителството е в сила и няма да бъде променено.Обикновено в такива случаи се казва, че коментарите са излишни. Нека този път не ги спестим:·   Уверенията на ръководствата на НЕК и ДКВЕР за поскъпване на тока поради горните две причини са напълно необосновани и невярни, така както бяха неверни и за 1 - 2 блок. В миналото многократно НЕК е правила погрешни прогнози и проекти. Държавното ръководство, медиите и потребителите не трябва да забравят това.·   Принципалът на енергетиката – министър Овчаров – би трябвало да потърси сметка на тези хора за неверните им и заблуждаващи твърдения и за намеренията за карат потребителите да плащат нереално високи цени. А може би прокуратурата!·   От началото на 2007 година себестойността на електроенергията от АЕЦ Козлодуй би следвало да бъде малко намалена.·   Ръководството на ДКВЕР не е независимо от енергийния бизнес и защитава само неговите интереси. ·   Правителството проявява загриженост, че определени кръгове от сивата икономика действуват срещу приемането на страната в Европейския съюз. То би следвало да се поинтересува защо ръководствата на държавни органи и фирми с лъжливи данни настройват обществото против това.Услужливи медии тиражираха неверни твърдения, че след спирането на 1 - 2 блок токът в страната бил нараснал с 26%. Истината е съвсем друга. Според отчетите на "Козлодуй" през 2001 година,  нето произведената електроенергия е струвала 3,4 ст./кВч.; през 2002 г., преди спирането на 1 и 2 блок, себестойността нараства с 15 % и става 3,89 ст./кВч.; през 2003 нараства с още 15 % и стига до 4, 44 ст. на кВч. През 2004 цената се задържа, а за 2005 още няма публикувани данни с колко е нараснала.Кратък коментар за ръста на себестойността на електроенергията от АЕЦ. Единственият фактор за това е спирането и поддържането на 1 - 2 блок, което обаче би могло да довело до поскъпване само с няколко процента. Никой обаче не коментира факторите, които през това време са довели до реално намаляване на разходите на централата, а те са следните:·   Договорите на АЕЦ за покупка на свежо ядрено гориво и резервни части, за изпращане на отработено гориво и за консултантски услуги с руските фирми са за близо 200 млн. долара на година. В края на 2001 година доларът е струвал 2,19 лв., в края на 2002 г. - 1,92, а в края на 2003 г. и след това – около 1,6 лв. По тази причина би трябвало разходите на АЕЦ през 2004 г. да са спаднали с 90 - 110 млн. лв. в сравнение с 2001 г. Между другото разходите на ТЕЦ за вносни въглища и газ също са намалели.·   Коефициентът на използване на разполагаемата мощност на АЕЦ Козлодуй е нараснал с около 10%. Този параметър е увеличен и за другите централи. Колкото повече енергия произвеждаш толкова по евтино ти излиза. Ако тази АЕЦ беше в САЩ това щеше да доведе до намаляване на себестойността с около 0,1 цент/кВч.·   Останалото от 1 и 2 блок недоизползувано гориво бе доизгорено в реакторите на 3 и 4 блок. Похвално! По този начин са били спестени около 50 млн. лв. за свежо гориво, което по никакъв начин не се отразява на себестойността. Персоналът на АЕЦ е намален с над 1000 души през това време.Излиза, че себестойността на електроенергията от АЕЦ през 2002 - 2004 година би трябвало даже да падне. Изводът е, че се дават огромни средства за разходи, които не са присъщи – за неимоверно раздути договори с фирми от обръча около управляващите, включително и с офшорки. За производство от 17 млрд. кВч АЕЦ Козлодуй през 2004 г. дава 17 млн. лв. в повече отколкото през 2001 г. и затова цените растат. За сравнение през последните 10 години има устойчива тенденция за намаляване на експлоатационните разходи на АЕЦ в световен мащаб. През 2004 г. експлоатационните разходи на американските АЕЦ са били само 1,65 цента/кВч, или около 2,6 ст./кВч. Съпоставимите разходи на АЕЦ Козлодуй (без разходите за фондовете) са с над 1 ст./кВч по-високи, което е с около 40 % повече.Преди два дни ръководството на НЕК излезе с нов «довод», точно както фокусник вади гълъб от ръкава си. Този път главният изпълнителен директор на НЕК - г-н Велков поиска срочно повишение с 15 % по съвсем друга причина – имало искане за повишаване цените на въглищата. С колко отново не се каза. Всеки грамотен човек обаче би трябвало да се сети, че ТЕЦ произвеждат по-малко от 50 % от електроенергията, а цената на въглищата формират 50 –60 % от тяхната себестойност. Как може себестойността на местните въглища да нарасне със скок с около 60 % отново никой не обясни. Угнетяващо впечатление прави поведението на медиите по този въпрос. Никой не коментира очевидното презрение, с което кумецът на министър Овчаров - г-н Велков съобщи на простолюдието какво го очаква. На следващия ден водещата на канал 1 в сутрешния блок с мазохистко нетърпение (очевидно добре подплатено) се интересуваше само с колко ще нарасне токът.Никой не попита и никой не обясни кога това е станало известно на ръководството на НЕК и защо не беше включено в предишните доводи.Никой не попита и никой не обясни, че НЕК няма никакво отношение към производството на електроенергия от АЕЦ и ТЕЦ и не може да определя формирането на цените на електроенергията от тях.Никой не попита и никой не обясни защо НЕК е натрупала кредити за над 420 млн. евро, взети главно през последните години за нужни и основно ненужни дейности. Нито как НЕК смята да изхарчи за «инвестиции» над 200 млн. евро - главно в АЕЦ Белене, дейност за която НЕК няма лиценз.АЕЦ и НЕК твърдят, че нямат пари да си плащат задълженията и да развиват дейността си. Никой не пита обаче защо сключват такива договори с частни фирми, които правят последните най-печеливши у нас.Някой би следвало да отговори защо държавната компания не продава сама енергията си навън и не получава пълните печалби от тази дейност.Печалбата на НЕК за 2005 г. надхвърля 60 млн. лв. – много повече от печалбата от 25,7 млн. лв. през 2004 година. Никой не обясни, а и никой не попита защо тя е недостатъчна и колко трябва да бъде, както и къде ще отидат тези пари.Никой не попита и никой не обясни, че законът изисква стриктно спазване на едногодишните регулаторни периоди и че до 1 октомври т.г. не може да има ново увеличение на цената на електроенергията.Очевидно, е че НЕК се е превърнала държава в държавата, а «независимият» регулатор - в апендикс на енергийния бизнес. Това вече се превръща в открита заплаха за съществуването на българския народ и за развитието на бизнеса.