Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

За 1111 път

Автор: ИПИ / 21.10.2022
Оцени тази статия:

Вече 22 години и 1111 петъци екипът на ИПИ издава и публикува седмичния си бюлетин. Подробностите за неговата история са известни.

Това, което си заслужава да отбележим този петък, е, че за тези години България отбелязва изключителен напредък в развитието си.

 

За критиците и вечно недоволните (сред които често сме и ние) ще кажем, че развитието можеше да стане по-бързо, по-ефективно и с по-малко грешки. Примерите на други страни в региона демонстрират, че забогатяването е възможно в кратък период, на по-ниска цена и устойчиво.

Добре е и да признаем, че реформите и промените не се случват от само себе си, нито единствено под влиянието на външни фактори (МВФ, Световна банка, ЕС или друг). Идеите и предложенията най-често се зараждат извън политическата класа, дискутират се и чак когато вече има някакво настроение за приемливост на дадена идея в обществото, политиците я възприемат и евентуално я гласуват.

Целият този процес на генериране на идеи, на дискусия и спорове, често е хаотичен, но и съзидателен. В него участници са всички заинтересовани - медии, политици, синдикати, лобисти, експерти, академия, бизнес асоциации, неправителствени организации, отделни активни и енергични граждани и т.н.

В този процес бюлетинът на ИПИ, издаван вече над 20 години, е източник на идеи, форум за дискусии и платформа за знание за случващото се в икономиката. Бюлетинът има и друг ефект - той образова няколко поколения в идеите за повече свобода, лична отговорност и по-малка държава. От тази гледна точка бюлетинът отдавна е изпълнил първоначалните си цели, но и още много работа предстои.

Специалните благодарности отново са за Красен Станчев, като вдъхновител и автор в бюлетина, но и за всички колеги, стажанти, сътрудници и външни автори, намерили трибуна в някой от тези 1111 броя.