Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Въвеждащабележка

15.12.2006
Оцени тази статия:

Предизборната кампания е разгара си. Ще свърши, но страстите нямада се уталожат веднага.
Междувременно правителството ще се заеме с данъците и бюджета за следващатагодина. При това стечение на обстоятелствата, екипът на институтареши да се обърне чрез открити писма към премиера, вицепремиера иминистър на икономиката, новоизбрания управител на БНБ и г-н Доган,чиято роля за стабилността на мнозинството в парламента не може дабъде подценена. Целта ни е да предизвикаме размисъл по някои дългосрочниизмерения на сега залаганите данъци, бюджет и финансова (монетарнаи фискална) политика.
По предположение, освен г-н Доган, нашите адресати едва ли са многозаети в кампанията. Затова се надяваме, размисълът по повдигнатитеот нас въпроси все пак да се състои, че наблюденията ни ще бъдат взетипредвид и че това ще окаже положително въздействие върху възможноститеза създаване на благосъстояние в страната.

Красен Станчев, изпълнителен директор на ИПИ
17 октомври 2003 г.