Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Въпросътза референдум за ЕС – как и кога

15.12.2006
Оцени тази статия:

В сряда президента Георги Първанов, в своето обръщение по повод вторатагодишнина от встъпването му в длъжност, постави въпроса за провежданетона референдум за присъединяването на България към ЕС.

Смятам, че в самото навечерие на приемането ни в ЕС в България,подобно на други европейски страни, трябва да бъде проведен референдум.

Обявено като политическо намерение сега, добре организирано ипроведено непосредствено преди да прекрачим прага на ЕС, такова допитванедо народа ще мобилизира всички институции и ще мотивира реално хората.
……

Впрочем аз смятам, че в един бъдещ пакет от промени е редно дасе предостави на държавния глава право да инициира провеждането нареферендум. С всички произтичащи негативни последици, ако неговатапозиция не получи достатъчна подкрепа.

Част от промените включват проекта за изменение на Закона за допитванедо народа, който все още не е гласуван на второ четене. Проектозаконътобобщава три проекта - на народни представители от НДСВ, БСП и ДПС,които вече минаха на първо четене през октомври 2003 г. Общият проектпредвижда 100 000 избиратели да могат да предлагат референдум, а двапъти повече подписа да са достатъчни за допитване по промени в конституцията.

Как протекоха допитванията, относнобъдещото членство в останалите страни-кандидатки за членство в ЕС

Страна

Времена провеждане на допитването

Въпрос

ГласувалиДА

Участиена регистрирани гласоподаватели

Унгария

12.04.2003 г.

Съгласни ли сте Република Унгария да станечлен на ЕС?

83.76%

45.62%

Словакия

16-17.05.2003 г.

Подкрепяте ли присъединяването на странатакъм ЕС?

92.5%

52.15%

Латвия

20.09.2003 г.

Подкрепяте ли членството на Латвия в ЕС?

67.49%

72.75%

Чехия

13-14.06.2003 г.

 

77.33%

55.21%

Литва

10-11.05.2003 г.

Подкрепям членството на Литва в ЕС

91.07%

63.37%

Словения

23.03.2003 г.

Съгласни ли сте с предложението РепубликаСловения да стане член на ЕС?

89.61%

60.23%

Естония

14.09.2003 г.

Подкрепяте ли присъединяването към ЕС ипромяната в конституцията?

66.83%

64.06%

Полша

Юни 2003 г.

Одобрявате ли присъединяването наРепублика Полша към ЕС?

77.4%

58.85%

Малта

08.03.2003 г.

Съгласни ли сте Малта да се присъедини къмЕС на 1 май 2004г ?

53.65%

90.86%