Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Всеки помага на себе си като помага на другите

16.12.2006
Оцени тази статия:

През седмицата бе разпространен меморандум от страна на фирма АМЕТА по повод птичия грип. Ние препечатваме част от него защото сме убедени, че информацията е от полза за всички и защото показва, че частният сектор работи наистина според едно от фундаменталните изисквания на пазарната икономика, а именно че всеки помага на себе си като помага на другите.

 

Резюме на информационен меморандум за птичи грип

•  Птичият грип е сериозен ВЕТЕРИНАРЕН проблем и на този етап не е проблем на здравеопазването в България.

•  Високо-патогенните щамове на птичи грип са опасни за ПТИЦИТЕ. Съществуват и голям брой ниско-патогенни щамове на птичи грип, които не са смъртоносни за птиците.

•  Птичият грип е познат от години на индустрията и ветеринарните власти. Има изградени практики за борба с вируса.

•  Изисква се спазване на основни хигиенни правила, за да не попадне вирусът в месото.

•  Вирусът на птичи грип загива при ТЕРМИЧНА обработка (около 70 0 C), например при варене и печене.

•  Пряката слънчева светлина също убива вируса.

•  Всички известни дезинфектанти и препарати, както и най-обикновените сапуни унищожават вируса.

•  Птичият грип НЕ СЕ ПРЕДАВА от човек на човек.

•  В индустриалните предприятия съществуват няколко НИВА НА СИГУРНОСТ за предпазване на бройлерите и готовия продукт от попадане на вируси, бактерии и други замърсители.

•  Вирусът се пренася чрез СЕКРЕТИ и ФЕКАЛИИ на болни птици.

•  Хората се заразяват в изключително редки случай при ДИРЕКТЕН и БЛИЗЪК контакт с болни птици, когато не използват елементарни механични предпазни средства като маски, очила и работно облекло, както и в случаите на лоша лична хигиена.

•  За смъртните случай в Азия е известно, че хората са имали ДИРЕКТЕН и БЛИЗЪК контакт с болни птици без предпазни средства. Не е установена директна връзка между усложненията и вируса.

•  Тъй като в Азия епидемията не е овладяна изцяло, много хора са имали контакт със заразени птици, но в изключително редки случаи е установено заразяване с птичи грип. Всички регистрирани случаи са в райони със слабо развито здравеопазване и лоши хигиенно-битови условия.

•  Птичият грип се пренася основно от прелетните птици – чрез контакт с дворните домашни птици или чрез замърсяване на открити водоизточници.

•  Хлорирането на водата убива вируса попаднал в нея. В тази връзка трябва да се отбележат три важни момента:

•  обикновената питейна вода е хлорирана;

•  водата, която се консумира от бройлерите в птицефермите е хлорирана;

•  водата ползвана в птицекланиците е хлорирана.

 
 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: svetlak@ime.bg).