Статии ISSN 1313 - 0544

В памет на Милтън Фриидман

16.12.2006
Оцени тази статия:

16 ноември 2006 г. ще остане, като една от най-тъжните дати в новата историяна свободната човешка мисъл. Четири месеца след като отпразнува своя 94рожден ден големият икономист, кавалерът на либертарянството Милтън Фриидманпочина.

Роден на 31 юли 1912 г. в Бруклин, Ню Йорк, той е четвъртото и последнодете на Сара Етел и Джино Фриидман. Той последователно учи в университетаРудгър, Колумбийския университет, от където през 1946 г. получава докторскатаси степен, а в последствие преподава повече от 30 г. в Чикагския университет.

Милтън Фриидман е носител на нобелова награда по икономика през 1976 г.

Връщайки се назад в житейския път на бъдещият велик икономист е редно дасе каже, че той ще остане в нашите спомени, като един от най-ревностнитезащитници на класическите либералните идеи. Той не беше само защитник наикономическата свобода, може да се каже, че я проповядваше и което е най-важното- аргументирано защитаваше идеите й. Фриидман поддържаше тезата за легализиранена наркотиците, като казваше, че регулациите просто увеличават вредата оттях. В качеството си на съветник на президента Никсън той доказва икономическатацелесъобразност от наличието на платена доброволна армия и незадължителнавоенна служба.

Дългогодишният му изследователски интерес е насочен в областите на микро-и макро икономиката, икономическата история и статистиката. Заключениятаи изводите, до които достига, емпирично доказват по-високата ефективностна икономиката, при ограничена намеса от страна на държавата. Милтън Фридмансъщо така се счита за основоположник на монетаризма и по-точно възкресителна количествената теория на парите като инструмент на икономическата политикаи детерминанта на инфлацията.

Милтън Фриидман заедно с Анна Шварц са авторите на книгата „Монетарна историяна Съединените щати”, където описват как настъпването на голямата депресияв началото на ХХ век е в резултат на неумело водена политика от страна наФедералния резерв. По повод на неговия 90-ти рожден ден Бен Бернанке (настоящиятуправител на Федералния резерв) казва: „.....Връщайки се към тематаза голямата депресия, то ти беше абсолютно прав, направихме го. Наистинамного съжаляваме”.

Милтън Фриидман ще остане в историята и с идеите си за въвеждане на ваучернасистема в образованието, като предпоставка за повишаване на неговото качествои оптимизиране на извършваните разходи чрез създаване на условия за конкуриранена образователните институции една с друга. За тях той говори в книгатаси „Капитализъм и свобода” издадена през 1962 г. За да популяризира тезисвои концепции Милтън Фриидман създава „Фондация Милтън и Роуз Фриидман”(Milton and Rose Friedman Foundation).

Милтън Фриидман беше президент на „Американската икономическа асоциация”и основател и президент на обществото „Монт Пелерин”, което е международнаорганизация на либералните икономисти.

През 1998 г. Мелтън Фриидман е удостоен с почетна награда – Президентскимедал за свобода и Национален медал за наука.

В подкрепа на либералните идеи той казва: „ .... терминът класическилиберал в днешно време може да се използва достатъчно адекватно. Аз не смятамза необходимо да отделям голямо внимание на използването на конкретния термин.Аз съм много по-заинтересован да накарам хората да се замислят за конкретнитеидеите, отколкото за някоя определена личност......”

Милтън Фриидман остави след себе си, както идеите и възгледите на единистински велик либертарянец, така и тъгата на семейство му, на хората коитого обичаха и му се възхищаваха за неговата неспираща борба в защита на индивидуалнатасвобода и свободната пазарна икономика. Той беше един от най-великите звездина свободата, огрявали някога света.

И той ще ни липсва вечно.