Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Въздействието на финансовата криза върху регистрирането на нови фирми*

05.11.2010
Оцени тази статия:

Предприемачеството е изключително важно за всяка икономика, защото навлизането на нови фирми на пазара стимулира конкуренцията и икономическия растеж. Предприемаческата инициатива в нови начинания е ключова и защото допринася за създаването на заетост. В САЩ и Канада например, новосъздадените фирми са по-важен източник на нови работни места в сравнение с вече съществуващите фирми.

През октомври 2010 Световната банка публикува доклад на тема „Въздействието на финансовата криза върху регистрирането на нови фирми”. Авторите използват данни за броя новорегистрирани фирми (ООД) в 95 страни, за да проучат въздействието на бизнес климата и отражението на кризата върху регистрациите на нови фирми. Данните са получени директно от Търговските регистри, където за първи път се официализира една компания.

Повод за оптимизъм може да видим в данните, които показват че България е на едно от най-предните места по брой новорегистрирани фирми: 7,09 при средно за ЕС 5,07.

 

Брой новорегистрирани фирми на 1000 души от трудоспособната част от населението (2004 – 2009)

 

Източник: The World Bank, Development Research Group, Finance and Private Sector Development Team

 

Анализът сочи, че по-активно предприемачество се среща в страни, които предлагат:

·         стабилен правен режим,

·         бърз и евтин процес на фирмена регистрация,

·         по-гъвкави правила на заетост

·         ниски корпоративни данъци

·         прозрачност и отчетност

·         политическа стабилност

·         ефективност на правителството

·         върховенство на закона и

·         контрол върху корупцията.

Откриването на нови компании е на по-високо ниво в страни с по-висок растеж и по-голям БВП. Различията в доходите между водещите и по-малко развитите страни могат да бъдат намалени изключително и само благодарение на предприемачите. Иновативността и експериментирането на трудовия пазар трябва да бъдат поощрявани, защото младите, а не малките фирми са принципната сила зад брутното и нетно създаване на работни места.

При почти всички държави има спад на новорегистрираните фирми по време на криза. Създаването на нови фирми се забавя първо в по-развитите страни и после в останалия свят.

 

 

* 2010, Leora Klapper and Inessa Love, „The Impact of the Financial Crisis on New Firm Registration”. Пълният текст на изследването е достъпен ТУК.

Резюмето е на Милен Желев, стажант в ИПИ.