Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Впечатления на ИПИ от Северна България

Автор: Петър Ганев / 12.07.2013
Оцени тази статия:

От средата на юни 2013 г. ИПИ за втора поредна година започна обиколка на 28-те области в страната като част от предстоящото издание „Регионални профили: показатели за развитие 2013”. Чрез провеждането на срещи с представители на неправителствени организации, бизнеса и администрацията, екипът на ИПИ се опитва да добие преки впечатления за социално-икономическото състояние на отделните области в България.

По време на втората част от обиколката бяха посетени областите Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Търговище, Шумен, Разград, Русе, Силистра, Добрич и Варна. Заключенията на ИПИ за случващото се ще бъдат използвани при съставянето на профилите на отделните области в предстоящото второ издание. Някои от основните тенденции, които се наблюдават в посетените северни области на страната, са:

  • Огромният проблем пред северните области е слабата икономическа активност и липсата на достатъчно работни места. Оставяйки настрана икономическите несгоди, социалната среда продължава да се възприема като добра или казано съвсем сбито: „хубаво е, но няма работа”;
  • През последната година се наблюдава някакво раздвижване – макар да преобладават мрачните мнения, подклаждани от годините на спад в оборотите и заетостта, през последната година работещите фирми са поели глътка въздух;
  • Разходката из регионите бързо опровергава познатата реплика: „Няма производство. Никъде нищо не работи”. На практика във всяка област има работещи производствени предприятия и чужди инвестиции, някои с добри пазари навън, но наличието на няколко силни предприятия няма как да осигури автоматично подем или заетост за всички;
  • Масово е възприятието, че през последните години малкият и среден бизнес е бил подложен на натиск – централизирани решения (осигурителни прагове например) и неработещи институции (корупция, висока административна тежест) са доубили дребния бизнес, осигурявайки комфорт на по-големите;
  • Преобладава мнението, че нерегламентираните плащания в работещите фирми са намалели – работниците също все повече искат да бъдат осигурявани, а не да получават пари под масата. Покачването на минималната заплата и праговете са повлияли за по-голямата безработица, особено сред нискоквалифицираните кадри;
  • Бизнесът е под постоянен обстрел от всякакви институции – достатъчно е да споменем, че чухме репликата: „Инспекцията по труда е по-страшна от ДАНС”. Потвърди се и впечатлението, че институциите дишат във врата предимно на работещите фирми за сметка на тези, които са тотално нерегламентирани;
  • Наблюдава се глад за квалифицирани кадри – на много места съществува парадокс, че хем има висока безработица, хем бизнесът не може да намери работници. Разминаванията на пазара на труда са големи, като младите често нямат никакъв интерес за работа в индустрията;
  • Активността на местната администрация е от изключително значение за инвестициите в регионите, но на много места се наблюдава насочване на усилията по-скоро към усвояването на европейски средства, а не толкова към привличане на инвеститори;
  • През последните месеци се наблюдава едно замръзване в работата на институциите – покрай протестите от началото на годината и последвалите политически неволи, а сега и покрай смяната на ключови фигури, администрацията леко се е отдръпнала и е заела изчаквателна позиция. Това е както глътка въздух за бизнеса – по-малко проверки и натиск, така и проблем – забавени решения и придвижвания на проекти.

ИПИ иска да благодари на всички партньори и особено на представителите на БТПП по региони за съдействието при организацията и провеждането на работните срещи.

 

Проектът „Регионални профили: показатели за развитие” се осъществява с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България”