Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

ВАЖНО: Към 90% от предприемачите: следете страницата на социалното министерство

Автор: Светла Костадинова / 13.07.2012
Оцени тази статия:

Описаното по-долу може да се случи на всеки предприемач. То е факт вече в четири отрасъла.

 

Представете си следната съвсем реална ситуация:

 • Вие сте предприемач с шест човека нает персонал, а фирмата ви изготвя ръчно картички за различни поводи по поръчка
 • Работниците ви не са членове на никакъв синдикат, а вие не членувате в никоя работодателска организация
 • Обемът на поръчките ви не е постоянен, т.е. има ръст преди празници, но и спадове извън тях
 • Редовно плащате заплати, които зависят от натоварването и производителността на всеки работник.

Съвсем скоро ще бъдете изненадан със странна новина.

През февруари 2012 два синдиката и една работодателска организация в бранша „Целулозно-хартиена промишленост” след преговори подписват браншов колективен трудов договор, който ще важи до 2014 г. Договорът важи само за работниците, които членуват в двата синдиката, участвали в преговорите и за фирмите, които членуват в работодателската организация.

Тъй като вие нито сте участвали, нито членувате в тях, този договор не ви касае, нито пък сте имали информация за преговорите. Дотук проблем за вас няма, но не за дълго.

Някъде през май или юни 2012 на страницата на социалното министерство е публикувано следното известие (подчертаното е от нас):

В Министерството на труда и социалната политика постъпи искане по чл. 51б, ал. 4 от Кодекса на труда от Федерацията на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост - КНСБ, Федерация "Лека промишленост" на КТ "Подкрепа" и Браншовата камара на целулозно-хартиената промишленост за разпростиране прилагането на Браншов колективен трудов договор за работниците и служителите от целулозно-хартиената промишленост, подписан на 23.02.2012 г.  

[…]

След разпростирането Браншовият трудов договор ще обхване всички предприятия от посочените икономически дейности.

В тази връзка на основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс е открито производство по издаване на заповед за разпростиране на Браншов колективен трудов договор за работниците и служителите от целулозно-хартиената промишленост във всички предприятия от бранша.

Заинтересованите лица могат да вземат участие в производството по издаване на акта чрез писмени предложения и възражения в срок до 17.30 ч. на 22 юни 2012 г.

 

Това вече ви касае директно, защото се оказва, че министърът скоро ще издаде заповед, чрез която договореното в преговори, в които не сте участвали, от организации, в които не членувате, ще важи и за вас. Дори и да спрем дотук, би трябвало вече да сте скандализирани, независимо какво пише в колективния трудов договор.

Все пак, приемаме, че сте оптимисти и не вярвате, че има някакви неприемливи неща в КТД и започвате да четете:

 • Ще трябва да актуализирате заплати на всеки шест месеца (чл.11) – независимо дали е необходимо или възможно...
 • Началните заплати на нови работници няма да могат да са по-ниски от договорените с вече наетите работници (чл. 17) – независимо от квалификацията на „старите” и „новите”, независимо от икономическата ситуация, която може да е различна от времето, когато сте наемали старите работници...
 • Ще трябва да актуализирате заплатите ежегодно „при осигуряване на условия за ежегоден минимален ръст спрямо предходната година” (чл. 17) – без оглед на реалността...
 • Ще определяте допълнителни възнаграждения така: за всяка година общ трудов стаж и професионален опит - мин. 0,8% от индивидуалната основна месечна заплата по трудов договор, а за всеки отработен нощен час или част от него - мин. 30% от минималната почасова работна заплата за бранша (чл.18) – без да е  ясно как са определени тези размери, защо са конкретизирани изрично и можете ли да си ги позволите...
 • Ще определяте началната заплата по ясен начин - степента на образование с коефициент към договорената минимална работна заплата (чл.18)
 • Ако се случи природно/обществено бедствие и служителите ви не успеят да дойдат на работа, то вие ще трябва да им платите заплата или поне обезщетение, което е поне МРЗ за бранша (чл.19) – независимо, че бедствието не е зависело от вас и реална работа не е свършена...
 • Няма да можете да сключвате срочни договори за определен срок (чл.22) – без аргументи защо и независимо дали това е най-удобният начин за вас и работниците ви...
 • Ще трябва да осигурите средства за социални мероприятия и подпомагане на работниците в размер минимум от 10% от фонд работна заплата (чл. 53) – независимо дали имате възможност или не...

 

Вече ви става ясно, че работата е дебела. Колективният договор явно е написан с най-добри намерения, целящи да осигурят защита, добра среда за работа и сигурност на работниците, но вие като малък работодател се чувствате все по-незащитен и несигурен дали можете да изпълните изискванията, на каква цена и струва ли си.

Ефектите от разпростирането на този договор върху целия бранш са горе-долу следните:

 • Големите фирми, които са членове на работодателската организация, участвала в преговорите, вече така или иначе прилагат тези изисквания и едва ли ще направят някакви промени
 • Малките фирми като вас имат два варианта – прилагат договора и си вдигат разходите, става неконкурентни на големите и затварят след известно време или затварят още сега.

 

Какво да правите?

Ами нищо не може да се направи. Социалният министър си мисли, че защитава работниците, синдикатите - също.

Какво може да се направи принципно?

Нека си има колективни договори, но те да важат само за тези, които са ги подписали. Министърът няма право да разпростира нещо върху всички, пък било то и с най-добри намерения.

Решението е просто: отменя се алинея 4 в чл. 51б от Кодекса на труда.