Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

В памет на Дъглас Норт

Автор: Георги Ганев / 27.11.2015
Оцени тази статия:

През изминалата седмица ни напусна един от великите и най-необикновени икономисти на нашето време – Дъглас Норт (1920-2015 г.). Той оставя огромно наследство от прозрения, които още дълго ще бъдат осмисляни и преосмисляни, и чието пълно значение за разбирането на начина, по който човешките общества се развиват, тепърва ще откриваме и осъзнаваме.

Неговата необикновеност има много измерения. На първо място той е сред изключително малкото съвременни икономисти, основали нова икономическа школа, известна днес като Нова институционална икономика. Заедно с другите основатели на тази школа, Роналд Коус и Оливър Уилямсън, той насочва вниманието към значението на начините, по който хората структурират своите взаимоотношения, за посоката на развитие на техните общества. При това го прави, изхождайки от задълбочено познание на историята, на различните форми на организация, реално случили се и реално променяли се в миналото.

Всъщност, това внимание към фактите, въз основа на които се развива теоретизирането за света, отразява неговото неспирно любопитство и стремеж да разбере какво всъщност се случва. Той, още от формиращите го младежки години като служител по време на Втората световна война в търговския флот на САЩ (тогава мобилизиран почти изцяло за обслужване на военното усилие), винаги си задаваше въпроса защо дадени човешки взаимоотношения са подредени по един, а не по други напълно мислими и възможни начини. Търсенето на отговор на този въпрос го заведе много, много далеч.

Дъглас Норт беше необикновен и в това, че изостави математиката точно когато почти всички в икономиката се бяха втурнали фанатично в превръщането на икономическия анализ в малък страничен клон на математиката. Основател на формалното иконометрично моделиране на стопанската история, известно като клиометрия, Норт някъде през 1960-те години ясно разбира, че математизирането не само не може да помогне, но може и да попречи на търсенето на отговори на въпросите, които го вълнуват. И поема сериозния риск за собствената си кариера да се откаже от формалните модели и да заплува точно обратно на течението на доминиращата тогава, а и досега, парадигма на математизирания икономически анализ.

Изоставянето на математиката е следствие от достигането до две основополагащи убеждения. Първото е, че истински важният въпрос всъщност е как човешките общества се развиват във времето, каква е дълбинната обществена динамика на стопанските процеси. Математизираната икономика няма и не може да има отговор на този въпрос, защото тя е изначално статична. Второто е, че стопанското развитие не е неизменен процес напред и нагоре, какъвто той неизбежно изглежда в математизираните модели. Такова нещо като гарантиран постоянен прогрес не съществува. Забогатяването изобщо не е даденост, то не може да се счита за естествената и единствено възможна динамика на човешките общества, което би го направило сравнително лесно за математическо моделиране. То се случва само при определени обстоятелства, при определени подредби на човешките взаимоотношения и е от ключово значение да разбираме кои са тези подредби и как могат да се постигнат. Преди да постигнем такова разбиране математиката не е просто безполезна, а направо отклонява вниманието в маловажни посоки.

Не на последно място, Дъглас Норт беше необикновен с желанието си, постоянния си интерес целенасочено да търси уроци от другите науки, занимаващи се с човека и с човешкото общество. В това той също целенасочено плува против течението на доминиращата мода, според която икономиката е на някакъв особен пиедестал и няма какво да научи от другите обществени науки. Дърлас Норт винаги разбираше, че човешките общества подреждат взаимоотношенията си по сложен начин и стопанското измерение далеч не е единственото, което има значение за тях. Затова той непрекъснато четеше неикономически книги, например по антропология, палеобиология, когнитивна наука, да не говорим за политология, социология и право. И караше асистентите му също да четат и да му разказват какво са научили.

Той беше много повече от икономист. Както и много други от великите мислители по въпросите на икономическото развитие, Дъглас Норт в крайна сметка беше здраво стъпил на земята философ на човешкото общество.


Георги Ганев е програмен директор, икономически изследвания в Центъра за либерални стратегии (ЦЛС).