Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Тристранния съвет се събра отново и отново е непрозрачен

Автор: Зорница Славова / 16.08.2013
Оцени тази статия:

Вчера се проведе първото заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество след около четири месеца прекъсване. Дейността на Тристранния съвет през последните месеци беше преустановена заради отказа на работодателските организации да участват в социалния диалог след приетите промени в Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности. Тези промени  задължаваха членовете на управителните и контролните органи на национално представените организации на работодателите и на работниците да декларират публично имуществото, доходите и разходите си (виж коментара на ИПИ по темата).

В крайна сметка на 1 август Парламентът отмени проблемните текстове в закона, на 13 август решението беше обнародвано в Държавен вестник, а два дни по-късно тристранните партньори вече заседаваха. Основната тема на първото им заседание беше актуализацията на бюджета. Социалните партньори одобриха актуализацията (с изключение на КРИБ) като синдикатите я подкрепиха заради предвидените нови социални разходи (като дори настояха за допълнителни социални плащания), а работодателите - заради предвиденото разплащане с бизнеса и връщането на ДДС.

За съжаление, обаче, това заседание не се излъчваше онлайн в реално време, която практика се случи по времето на управлението на служебния кабинет в началото на година. Трябва да припомним, че само преди няколко седмици Хасан Адемов уверяваше, че ще работи за пълна прозрачност на заседанията на съвета и излъчването им в интернет.

Дори самите социални партньори се обединяват около искането за по-голяма прозрачност на тристранния диалог и през 2012 г. изпращат общо писмо до министър-председателя, в което посочват, че е необходимо прозрачно отразяване на случващото по въпросите, изискващи тристранно сътрудничество, включително чрез специална страница в интернет и пресконференции, провеждани непосредствено след заседанията. Всъщност, провеждането на подобни пресконференции е било практика до 2005 г., когато правителството е разяснявало взетите решения и каква политика смята да провежда. След това, по време на Тройната коалиция (2005 – 2009 г.), тези пресконференции спират да се провеждат и журналистите, които са намерили информация, че ще се състои заседание на Тристранния съвет, трябва да чакат пред Министерски съвет някой от социалните партньори да им разкаже какво се е обсъждало и какви решения са взети. Тази практика се запазва и по времето на управлението на ГЕРБ (2009 – 2013 г.), въпреки че в края на 2012 година някои документи и протоколи от заседанията започнаха да се публикуват на Портала за консултативни съвети. Проблемът е, че присъствието на външни лица не е забранено, но информация за това, че ще има заседание и какъв ще е дневният ред обикновено няма предварително или поне времето не стига, за да се инициира подаване на молба, така че заинтересованите да могат да присъстват на заседанието. Още по-малко е времето  за запознаване с материалите, които ще се обсъждат, а доскоро такива изобщо не се публикуваха.

Липсата на прозрачност на работата на Националния съвет за тристранно сътрудничество е абсолютно неприемлива, особено като се има предвид, че правителството е длъжно да се консултира и да си сътрудничи със социалните партньори по трудовите и осигурителни отношения и въпросите, касаещи жизненото равнище. Много често именно на тези заседания се определят какви ще са конкретните икономически и социални мерки, които ще прилага правителството.