Анализи ISSN 1313 - 0544

Външна търговия и конкурентоспособност

07.05.2015

Потенциалните ефекти от ТПТИ за България” 

2015

| материали от кръгла маса |

Преките положителни ефекти от ТПТИ специално за България ще дойдат по линия на прекия и непрекия износ на стоки и услуги за САЩ, който расте със всяка следваща година и превръща САЩ във все по-важен експортен пазар за България. Инвестициите от САЩ за България също ще получат тласък, тъй като премахването на тарифните и нетарифните пречки пред износа ще насърчи износа, а част от този износ се прави именно от американски фирми в България. Не на последно място, потребителите в България също ще спечелят от споразумението, тъй като около 40% от вноса от САЩ в момента се облага с мита.

презентация | пълен текст на доклада

 

The Best Performing Manufacturing Sectors in Bulgaria

2014

Western Balkans - Identification of Key Economic Sectors with Highest Growth Potential

2013

The present analysis seeks to identify those economic sectors in the Western Balkans that can serve as future growth engines for the region as a whole. The methodology for selection of key sectors rests on the assumption that export-oriented sectors could act as motors for these economies, as domestic markets are limited by relatively low incomes and small savings rates.