Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Тази седмица всички дарихме на СУ

Автор: Зорница Манолова / 28.11.2008
Оцени тази статия:
 

Софийският университет става на 120 години ... По този повод държавата дари 5 млн. лв. и имот.

Даренията са прекрасно нещо, но за да бъде наистина дарение едно действие:

  1. Трябва да даряваш собствени пари
  2. Трябва по някакъв начин да си убеден, че надареният ще ги използва по предназначение
  3. Трябва дарението да е доброволно

По първа точка е явно, че това не е дарение, защото дарените пари са на данъкоплатците, а не просто на правителството, или на бюджета.

По втора точка може много да се спори, и дори можем да бъдем убедени от надарената институция, че наистина средствата ще отидат „за подобряване на образователната и научноизследователската инфраструктура". Важното е, че дори на първо мислене можем да посочим редица варианти, при които това да стане като се използват вътрешните ресурси на СУ - продажба на активи, оптимизиране на разходи, сътрудничество с бизнеса и т.н.

Третата точка със сигурност е под съмнение имайки предвид, че данъците се заплащат под заплаха от наказание. С други думи, пари иззети по недоброволен начин се даряват доброволно.