Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Тайният доклад за образованието - вече достъпен на сайта на ИПИ

15.12.2006
Оцени тази статия:

Експертите в отдел “Микроикономически изследвания” на Министерството нафинансите подготвиха доклад за ефективността на образованието, наречен “Прегледна публичните разходи - Образованието - състояние, проблеми и възможности”.Интересното в този доклад е, че той няма нищо общо с предложението на МиленВелчев за надпартийно споразумение за финансиране на образованието. Напротив,в доклада изрично се споменава, че увеличението на финансирането на образованиетоне води до по-добро образование и че е много по-важно как се използват финансовитесредства и какви са механизмите за тяхното разпределение.

Тъй като докладът е много добър смятаме, че българските граждани трябвада имат достъп до него. По тази причина го публикуваме в рубриката темиза дискусия на интернет сайта на Института за пазарна икономика. Докладъте достъпен и на интернетстраницата за антикорупционно образование на Коалиция 2000.

“Преглед на публичните разходи. Образованието - състояние, проблемии възможности”.

MS Word file, 3.6 MB

PDF file, 1.44 MB

 

 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: svetlak@ime.bg).